Opleiding Bemiddeling 2023-2024

Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in volle ontwikkeling, zeker sinds de wet van 18 juni 2018 er een prioritair conflictoplossingsmodel van maakte.

De bemiddelaar ondersteunt de betrokkenen in hun onderhandelingen en communicatie om het mogelijk te maken dat zij eigen keuzes maken en zelf gedragen beslissingen voor hun geschil nemen. Dit akkoord kan worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst en kan vervolgens worden gehomologeerd.

De bemiddelaar is onafhankelijk, inhoudelijk neutraal en werkt in een vertrouwelijk kader.

Vertrekkend vanuit een houding van meerzijdige betrokkenheid werkt de bemiddelaar met respect voor het wettelijk kader en heeft vooral aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene.

Deze unieke opleiding bundelt de academische expertise van de Faculteiten Rechten UAntwerpen en UGent en de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent samen met de praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars

Inschrijven voor aparte modules is mogelijk. De basismodule (of een gelijkwaardige opleiding) is vereist om een specialisatiemodule te kunnen volgen.

Basismodule bemiddeling (77 uur): van 22/9/2023 tot 26/1/2024

Specialisatiemodule bemiddeling in familiezaken (54 uur): van 8/3/2024 tot 14/6/2024

Specialisatiemodule bemiddeling in ondernemingszaken (40 uur): van 13/3/2024 tot 30/5/2024

Specialisatiemodule bemiddeling in burgerlijke zaken (40 uur): van 13/3/2024 tot 22/5/2024

 • De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Erkenning werd ook aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer van Notarissen.
 • De opleiding is erkend voor het Vlaams opleidingsverlof en voor het Brussels Betaald Educatief Verlof.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Virtuele infosessie, academiejaar 2023-2024

Online beschikbaar
Beschrijving

De virtuele infosessie over de opleiding 'Bemiddeling' (academiejaar 2023-2024) is afgelopen. Na registratie is het mogelijk de opname van de infosessie on demand te bekijken, in uw persoonlijke dashboard (tabblad 'Mijn aangekochte lessen'). 

Tijdens dit vrijblijvende infomoment krijgt u verdere toelichting bij de inhoud van de opleiding academiejaar 2023-2024 en heeft u de mogelijkheid vragen te stellen.

Programma

 • 12.00 - 12.15 uur Voorstelling wat is bemiddeling aan de hand van de ‘appelsienencasus’ - Franky De Meyer & Peter Crab
 • 12.15 - 12.30 uur Toelichting bij het juridisch deel als hulpwetenschap bij de opleiding - Stefan Rutten
 • 12.30 - 12.45 uur Toelichting bij het psychologisch deel als hulpwetenschap bij de opleiding - Lut Daniëls
 • 12.45 - 12.50 uur Powerpoint intermezzo: quotes vroegere deelnemers “waarom deze opleiding aan te raden is”
 • 12.50 - 13.10 uur Toelichting bij de trainingen break out rooms, per trainer 2 x 10min. - Franky De Meyer & Peter Crab
 • 13.10 - 13.30 uur Vragen deelnemers

Deelname is gratis, vooraf registreren is noodzakelijk.

 

Basismodule (2023-2024)

Beschrijving

Als de opleiding Bemiddeling volzet is, is het absoluut aan te raden dat geïnteresseerden zich op de wachtlijst registreren. Bij voldoende aanmeldingen worden de groepen herschikt, waardoor nieuwe kansen ontstaan om deel te nemen aan de opleiding en waardevolle vaardigheden in conflictbemiddeling te verwerven.

De basismodule bestaat uit interdisciplinaire theoretische colleges. Deze bestuderen het conflict, de gevolgen en de aanpak met bemiddeling zowel vanuit sociologisch, filosofisch, juridisch als psychologisch oogpunt. Voor dit laatste vormen het systeemdenken en de communicatietheorie de basis.

Tijdens het praktijkgedeelte wordt op deze interdisciplinaire kennis verder gebouwd. De verschillende stappen in het bemiddelingsproces, de bemiddelingsattitude en de vaardigheden worden dan geoefend. De toepassing van de onderhandelings-methode en de rollen van de bemiddelaar worden getraind aan de hand van concrete casussen met rollenspelen, bespreking, reflectie en demonstratie. Hierbij worden de deelnemers gecoacht door erkende en ervaren bemiddelaars.

De opleiding bemiddeling (basismodule) loopt van vrijdag 22-09-2023 tot en met vrijdag 09-02-2024.

Individuele evaluatie:

 • Individuele schriftelijke evaluatie theorie: 9-02-2024. Indien herexamen: 7/06/2024.

 • Individuele portfolio & rollenspel met extern bemiddelaar:  Week 19 & 26-02-2024. Indien herexamen: op afspraak.

Toelatingsvoorwaarden
 1. op basis van diploma:
  • houders van een academisch diploma;
  • houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli;
  • houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met ëën van de vermelde diploma's van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard.
 2. op basis van relevante werkervaring:
  • houders van minimum vijf jaar relevante werkervaring, aan te tonen met gemotiveerde brief + curriculum vitae (bijvoegen bij inschrijvingsformulier)
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend (registratienummer: ODB-1002428-001). Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

! Per specialisatiemodule wordt een korting van 100 EUR toegekend, indien u deze in combinatie met de basismodule aankoopt. Deze korting kan u genieten door in het winkelmandje de uitzonderingsprijs "bemiddeling-combo-basis-specialisatie" aan te duiden !

Specialisatiemodule 'Bemiddeling in familiezaken'

Beschrijving

De specialisatiemodule familiezaken bestudeert de verschillende familiale dynamieken en conflicten, bijvoorbeeld tussen partners, rond kinderen, bij erfenissen… en dit telkens vanuit een juridische, psychologische en bemiddelingsgerichte hoek, waarbij het praktijkgedeelte opnieuw inzet op toepassing van de verworven kennis in concrete situaties.

De opleiding bemiddeling - specialisatiemodule familiezaken loopt van vrijdag 08-03-2024 tot en met vrijdag 7-06-2024.

Individuele evaluatie:

 • Theorie: Individuele schriftelijke proef op basis van een casus: 21-06-2024 (uren nog te bepalen). Indien herexamen: 30-08-2024

 • Praktijk: individuele portfolio & evaluatie met extern bemiddelaar tijdens de geïntegreerde casus: 14-06-2024 (tijdstip nog te bepalen). Indien herexamen: op afspraak.

Toelatingsvoorwaarden
 1. op basis van diploma:
  • houders van een academisch diploma;
  • houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli;
  • houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met ëën van de vermelde diploma's van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard.
 2. op basis van relevante werkervaring:
  • houders van minimum vijf jaar relevante werkervaring, aan te tonen met gemotiveerde brief + curriculum vitae (bijvoegen bij inschrijvingsformulier)

Bijzonderheden

 • De basismodule bemiddeling (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een specialisatiemodule te kunnen inschrijven.
 • Inschrijving voor uitsluitend een specialisatiemodule is slechts mogelijk na goedkeuring door de organisatoren. 

Aanwezigheden

Deelnemers volgen lesdag 6 (Modelclausules), de training en de geïntegreerde casus in de locatie waar werd ingeschreven.

Opmerkingen

Inschrijvingsgeld bedraagt € 1.350 in combinatie met de basismodule.

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend.

! Per specialisatiemodule wordt een korting van 100 EUR toegekend, indien u deze in combinatie met de basismodule aankoopt. Deze korting kan u genieten door in het winkelmandje de uitzonderingsprijs "bemiddeling-combo-basis-specialisatie" aan te duiden !

Specialisatiemodule 'Bemiddeling in ondernemingszaken'

Beschrijving

De specialisatiemodule ondernemingszaken werkt casusgericht. Een docent licht kort de essentiële theoretische principes toe en samen met de bemiddelaar-trainer oefenen de deelnemers hun tussenkomsten op basis van concrete casussen.

De opleiding loopt van woensdag 13-03-2024 tot en met donderdag 23-05-2024.

Individuele evaluatie:

 • Korte evaluatie theorie met 2 à 3 vragen na elke les Indien herexamen: 30-08-2024

 • Geïntegreerde casus en evaluatie praktijk: 23-05-2024 (9.30 - 15.30 uur) Indien herexamen: op afspraak

Opgelet! 

De specialisatiemodule ondernemingszaken wordt uitsluitend georganiseerd in Gent (met uitzondering van de eerste lesdag). Deelnemers uit Antwerpen kunnen zich inschrijven via het platform van Nexus, om van het voordeeltarief te kunnen genieten (€ 1.250 in combinatie met de basismodule).

Toelatingsvoorwaarden
 1. op basis van diploma:
  • houders van een academisch diploma;
  • houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli;
  • houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met ëën van de vermelde diploma's van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard.
 2. op basis van relevante werkervaring:
  • houders van minimum vijf jaar relevante werkervaring, aan te tonen met gemotiveerde brief + curriculum vitae (bijvoegen bij inschrijvingsformulier)

Bijzonderheden

 • De basismodule bemiddeling (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een specialisatiemodule te kunnen inschrijven.
 • Inschrijving voor uitsluitend een specialisatiemodule is slechts mogelijk na goedkeuring door de organisatoren. 
Opmerkingen

Inschrijvingsgeld bedraagt € 1.250 in combinatie met de basismodule.

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend.

! Per specialisatiemodule wordt een korting van 100 EUR toegekend, indien u deze in combinatie met de basismodule aankoopt. Deze korting kan u genieten door in het winkelmandje de uitzonderingsprijs "bemiddeling-combo-basis-specialisatie" aan te duiden !

Specialisatiemodule 'Bemiddeling in burgerlijke zaken'

Beschrijving

De specialisatiemodule burgerlijke zaken werkt casusgericht. Een docent licht kort de essentiële theoretische principes toe en samen met de bemiddelaar-trainer oefenen de deelnemers hun tussenkomsten op basis van concrete casussen.

De opleiding loopt van woensdag 13-03-2024 tot en met woensdag 22-05-2024.

Individuele evaluatie:

 • Korte evaluatie theorie met 2 à 3 vragen na elke les Indien herexamen: 30-08-2024

 • Geïntegreerde casus en evaluatie praktijk: woensdag 22-05-2024 (13.00 - 19.00 uur) Indien herexamen: op afspraak

Opgelet! 

De specialisatiemodule 'Bemiddeling in burgerlijke zaken' wordt uitsluitend georganiseerd in Antwerpen. Deelnemers uit Gent kunnen zich inschrijven via het platform van Gandaius Academy, om van het voordeeltarief te kunnen genieten (€ 1.250 in combinatie met de basismodule).

Toelatingsvoorwaarden
 1. op basis van diploma:
  • houders van een academisch diploma;
  • houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli;
  • houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens drie jaar);
  • houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met ëën van de vermelde diploma's van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard.
 2. op basis van relevante werkervaring:
  • houders van minimum vijf jaar relevante werkervaring, aan te tonen met gemotiveerde brief + curriculum vitae (bijvoegen bij inschrijvingsformulier)

Bijzonderheden

 • De basismodule bemiddeling (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een specialisatiemodule te kunnen inschrijven.
 • Inschrijving voor uitsluitend een specialisatiemodule is slechts mogelijk na goedkeuring door de organisatoren. 
Opmerkingen

Inschrijvingsgeld bedraagt € 1.250 in combinatie met de basismodule.

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend.

! Per specialisatiemodule wordt een korting van 100 EUR toegekend, indien u deze in combinatie met de basismodule aankoopt. Deze korting kan u genieten door in het winkelmandje de uitzonderingsprijs "bemiddeling-combo-basis-specialisatie" aan te duiden !

Inschrijven

Prijs
€ 1.350,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)