Micro-credential 'Consumentenrecht'

Het consumentenrecht valt niet meer weg te denken. Deze micro-credential behandelt de belangrijkste wetgeving inzake consumentenbescherming (oneerlijke bedingen, overeenkomsten op afstand, verkopen buiten de onderneming, oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, informatieplichten, reiscontracten en bescherming van vliegtuigpassagiers en de garantieregeling).

Er is evenwel GEEN grondige analyse van de bescherming van de consument in het financieel recht. Dit topic wordt dan weer WEL behandeld in de micro-credential Privaat Bankrecht.

De doelstelling van dit vak bestaat er vooreerst in de levenslang lerende vertrouwd te maken met het consumentenrecht in België en Europa, alsook met de wijze waarop het wordt geïnterpreteerd (in het bijzonder door het Hof van Justitie) en toegepast. 

Meer concreet wordt de levenslang lerende aangeleerd de wetgeving inzake consumentenbescherming toe te passen. Hij/zij moet derhalve na beëindiging van de cursus in staat zijn om concrete toepassingsgevallen, waarmee hij/zij geconfronteerd zal worden, te analyseren aan de hand van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Het vak wil de levenslang lerende ook bewust maken van de impact van regelen van consumentenrecht op het leven binnen en de strategie van een onderneming (vb. impact regelen verkoopspromoties op marketing, impact bescherming vliegtuigpassagiers,…), alsook van de impact van het Europees recht op het Belgische consumentenrecht. Doorheen de lessen wordt ook aandacht besteed aan digitalisering (vb. online marktplaatsen) en duurzaamheid (vb. impact levering aan huis en herroepingsrecht).

  • De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.  

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'Consumentenrecht'

Online beschikbaar
Beschrijving
  • Trefwoorden: Bescherming van de consument
  • Onderwijstaal: Nederlands

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden

Voorkennis van contractenrecht.

Opmerkingen
Eindcompetenties
  1. Grondige kennis hebben van het Belgische en het Europese consumentenrecht.
  2. Verbanden leggen tussen het consumentenrecht en andere domeinen van het gemeenrecht.
  3. Kennis van het domein aanwenden om concrete problemen betreffende het consumentenrecht op te lossen aan de hand van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer te editeren.
  4. Kritische analyse van de regelgeving binnen het kennisdomein.
  5. Bewust zijn van de implicaties van regelen van consumentenbescherming op he maatschappelijk leven (miv duurzaamheidsissues).
  6. Mondeling toelichten van en discussiëren over consumentenrechtelijke vragen