Micro-credential 'Gezondheidsrecht'

In deze micro-credential wordt een overzicht geboden van de regelgeving betreffende de organisatie van de gezondheidszorg en de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en wordt ingegaan op de juridische implicaties van de moderne medische technieken.

De behandelde thema's zijn de volgende: de regelgeving betreffende de uitoefening van de geneeskunde en andere gezondheidszorgberoepen; de kwaliteitswet; de Orde der Artsen (structuur, bevoegdheden, werking); de relatie tussen arts en patiënt en de patiëntenrechten; de juridische problemen rond het beginnend leven (zwangerschap, zwangerschapsafbreking, medisch begeleide voortplanting); de juridische problemen rond het eindigend leven (vaststelling van de dood, attesten omtrent de oorzaak van de dood, euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde); de aansprakelijkheid voor foutief medisch handelen (met gevalstudie op basis van rechtspraak); orgaantransplantaties en bloedtransfusie; medische experimenten en geneesmiddelenonderzoek; privacybescherming en beroepsgeheim in de gezondheidszorg ; recht en psychiatrie (gedwongen opneming, gedwongen behandeling) recht en genetica, de vergoeding van artsen.

Lessenrooster

 • Donderdag 28/09/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 05/10/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 12/10/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 19/10/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 26/10/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 09/11/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 16/11/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 23/11/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 30/11/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 07/12/2023 (13.00 - 16.00 uur)
 • Donderdag 14/12/2023 (13.00 - 16.00 uur)

De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.  

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'Gezondheidsrecht'

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Onderwijstaal: Nederlands

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden

In het algemeen worden de levenslang lerenden geacht een voldoende basis van het Belgisch positief recht te bezitten, zoals gedoceerd in de bachelor rechten.

Opmerkingen

Eindcompetenties

 1. Kennis hebben van de basiswetgeving van de regelgeving betreffende de uitoefening van de geneeskunde naar Belgisch recht.
 2. De wetgeving en rechtspraak lezen, interpreteren en plaatsen in een globale context.
 3. Kritisch benaderen van casuïstiek rekening houdend met gezondheidsrechtelijke normen.
 4. Voorstellen van oplossing formuleren en motiveren voor ethische of juridische dilemma's in de gezondheidszorg.