28 oktober 2021 : Studiedag Juridische en maatschappelijke aspecten van zelfrijdende auto’s

Juridische en maatschappelijke aspecten van zelfrijdende auto’s: waar staan we en wat brengt de toekomst?

28 oktober 2021

Hoewel het gebruik van volledig ‘zelfrijdende wagens’ nog steeds toekomstmuziek is, werden motorvoertuigen de voorbije jaren met verschillende autonome systemen uitgerust. Denk bijvoorbeeld aan lane keeping assistance, adaptive cruise control of autopilot. Motorvoertuigen kunnen dus al bepaalde beslissingen zelf nemen, maar de gebruiker behoudt nog de controle op de werking ervan. De gebruiker moet dan ook ingrijpen indien nodig of wanneer het besturingssysteem dit aangeeft. Deze toenemende autonomie van motorvoertuigen brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk als het motorvoertuig een ongeval veroorzaakt? Welke keuzes dient het voertuig te maken als er zich een aanrijding dreigt voor te doen? Wat is de impact op de werkgelegenheid in de transportsector? Is een volledig autonoom motorvoertuig ooit mogelijk en/of wenselijk? Moet de verkeerswetgeving niet worden aangepast? Wat met de verzekeringen van motorvoertuigen? In dit boek werpen verschillende experten hun licht op uiteenlopende vraagstukken in verband met voertuigautonomie.

Het KU Leuven Centre for IT & IP (CiTiP) organiseert samen met het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de Universiteit Gent (CVGR) en Gandaius een studiedag naar aanleiding van de publicatie van dit boek. Al de sprekers hebben aan het boek meegewerkt. De inhoud van het boek en deze studiedag richten zich tot een ruim doelpubliek dat, naast academici uit diverse domeinen, ook advocaten, rechters, beleidsmakers, bedrijven, organisaties in het middenveld, studenten en het bredere publiek met interesse in transport en autonome voertuigen in het bijzonder omvat Programma (tijdens alle sessies wordt een Q&A voorzien)

Moderatoren van studiedag  

  • Jan De Bruyne, onderzoeksexpert AI en recht, KU Leuven Center for IT & IP Law (CiTiP); Senior onderzoeker Kenniscentrum Data & Maatschappij
  • Jochen Tanghe, assistent schadevergoedingsrecht, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent

8u45-8u55: Verwelkoming Marie-Christine Janssens, professor intellectuele eigendomsrechten, hoofd KU Leuven CiTiP Jan De Bruyne, onderzoeksexpert AI en recht, KU Leuven CiTiP; senior onderzoeker Kenniscentrum Data & Maatschappij

9u00-9u30: Van motorvoertuig naar autonome robot Francis wyffels, professor robotica, IDLab-AIRO, UGent

9u35-10u05: Het autonoom motorvoertuig: revolutionair of niet? Koen Tanghe, postdoctoraal onderzoeker geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, UGent

10u10-10u40: Garantie bij koop van autonome motorvoertuigen Reinhard Steennot, professor consumenten- en bankenrecht, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent

10u40-11u00: Koffiepauze

11u00-11u30: Autonome motorvoertuigen: enkele ethische aspecten Johan Braeckman, professor wijsbegeerte, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, UGent

11u35-12u15: Keynote  Filip Boelaert, Secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken

12u15-13u15: Lunch

13u15-13u45: De socio-economische impact van autonome motorvoertuigen Manon Feys, onderzoeker EV/AV Lab, MOBI Onderzoeksgroep, VUB Lieselot Vanhaverbeke, professor EV/AV Lab, MOBI Onderzoeksgroep, VUB

13u50-14u20: Verkeersveiligheid Tom Brijs, professor verkeersveiligheid, Instituut voor Mobiliteit, UHasselt

14u25-14u55: Automobiliteit en ruimte Rob van der Bijl, professor ruimtelijke planning, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, UGent

14u55-15u15: Koffiepauze

15u15-15u45: Toerekening van verkeersongevallen aan autonome motorvoertuigen Marc Kruithof, professor schadevergoedingsrecht, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent Thomas Verheyen, advocaat Stibbe; vrijwillig postdoctoraal medewerker Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent

15u50-16u20: Autonome motorvoertuigen en aansprakelijkheid bij gebruik Jan De Bruyne, onderzoeksexpert AI en recht, KU Leuven CiTiP; senior onderzoeker Kenniscentrum Data & Maatschappij Nicholas De  Nil, rechter rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; vrijwillig medewerker Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, UGent

16u25-16u55: Aansprakelijkheid voor gebreken van autonome motorvoertuigen Jochen Tanghe, assistent schadevergoedingsrecht, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent

16u55-17u15: Koffiepauze

17u15-17u45: Autonome motorvoertuigen en vergoedingsregelingen voor niet-bestuurders Lize Schoonbaert, advocaat Charlier; praktijkassistente Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent Stephane Vereecken, advocaat Charlier; praktijkassistent Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent

17u50-18u20: Verzekeringen en autonome motorvoertuigen Tine Meurs, advocaat Lydian; vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor Verzekeringsrecht, KU Leuven Jeffrey Amankwah, advocaat Lydian; vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor Verzekeringsrecht, KU Leuven

18.20: Afronding

* * *

Datum: 28 oktober 2021

Plaats: Online (meer info volgt later)

Deelnameprijs:

  • 80 € (met boek - handelswaarde 50€)
  • 50 € (zonder boek)
  • gratis (studenten)

Inschrijven voor 25 oktober via deze link

Permanente Vorming:

OVB-Orde Vlaamse Balies - in aanvraag IGO-Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - in aanvraag

Autonome Motorvoertuigen
Permanente vorming