Diverssensitief bemiddelen

GA073-diverssensitief-bemiddelen
Nederlands

Onze superdiverse samenleving vraagt om een verhoogd cultureel bewustzijn. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, kunnen misvattingen en onbegrip op de loer liggen. Sommigen ervaren door die grote culturele diversiteit een zekere handelingsverlegenheid. Het gebeurt dat door een andere culturele achtergrond, overtuiging en of taalgebruik ruis ontstaat in de communicatie. Deze ruis kan snel spanning geven en leiden tot een intercultureel conflict.

Daarom is het zo belangrijk om onze interculturele competentie en interculturele sensitiviteit (of divers-sensitief) blijvend te ontwikkelen.

Deze vorming is een mix van theoretische inzichten en casussen uit het brede werkveld (onderwijs, sociale sector, hulpverleningssector). Het heeft als doel om bewust stil te staan bij je eigen referentiekaders en deze te herkennen, kennis te ontwikkelen om op een krachtgerichte manier om te gaan en te verbinden in diversiteit, kennis te hebben over de competentie divers-sensitiviteit en het vermogen te ontwikkelen om via reflectie en samenwerking te groeien in deze competentie.

  • 9.30 - 11.00 uur: nascholing
  • 11.00 - 11.15 uur: koffiepauze
  • 11.15 - 12.30 uur: nascholing
  • 12.30 - 13.30 uur: lunch
  • 13.30 - 15.00 uur: nascholing
  • 15.00 - 15.15 uur: koffiepauze
  • 15.15 - 16.30 uur: nascholing
  • Voor deze nascholing werd erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Federale Bemiddelingscommissie (FBC).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Diverssensitief bemiddelen

Beschrijving
  • Doelgroepen: Bemiddelaars, immobiliën, HR-diensten, gemeentedienst, ombudsdienst ziekenhuizen, advocaten, juridische adviseurs, artsen, therapeuten, juristen, coaches, OCMW's, syndicussen, zorgcoaches, studieloopbaancoördinatoren, studentenbegeleiders, Hoger Onderwijs ombudsen, onderwijzend personeel en directeurs.
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend (Reg.nummer: BSC-0006036). Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Prijs
€ 190,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)