Specialisatieopleiding Financieel recht

GA051-financieel-recht
Nederlands

Het financieel recht onderging het voorbije decennium een spectaculaire omwenteling. Binnen deze specialisatieopleiding willen we de deelnemer wegwijs maken in het complexe kluwen dat de financiële regelgeving is geworden. Dat doen we door de materie helder te structureren in vier modules die telkens zijn opgebouwd uit vier of vijf verschillende sessies. Binnen elke sessie wordt een duidelijk afgelijnd thema behandeld.

Deze specialisatieopleiding wordt sterk aanbevolen voor compliance officers.

De klemtoon van het programma ligt op wat klassiek wordt aangeduid als het publiek financieel recht, namelijk de verschillende financiële marktparticipanten, hun statuut en hun toezichtsregime. Daarnaast is er ook aandacht voor de regulering van de financiële markten als dusdanig en de beleggingsinstrumenten die daarop worden verhandeld. Vanzelfsprekend wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de twee thema’s die binnen het financieel recht bovenaan alle beleidsagenda’s staan: duurzaamheid en digitalisering.

Wie daarnaast ook zijn of haar kennis in het privaat bankrecht wil verdiepen of vernieuwen, bieden we parallel met de specialisatieopleiding ook een online lessenpakket (micro-credential) in deze materie aan.

Aanpak

De docenten binnen de opleiding zijn absolute topexperten binnen hun vakgebied. De lessen worden verzorgd door professoren en (gewezen) onderzoekers van het Gentse Instituut Financieel recht, aangevuld met een aantal hooggekwalificeerde practici die in het bijzonder inzichten vanuit de toezichtspraktijk zullen bijbrengen. Op drie Engelstalige sessies na, gaan de lessen door in het Nederlands.

De opleiding richt zich tot al wie zijn of haar kennis van het financieel recht wil verbreden, verdiepen of actualiseren. We denken in het bijzonder aan young professionals uit de advocatuur, de consultancy, de bankenwereld of de toezichtsorganen.

We geloven in een onderwijsmodel waarbij er niet alleen ruimte is voor kennisoverdracht, maar ook voor interactie met de cursisten. Daarom houden we het aantal inschrijvingen bewust beperkt en zetten we in op maximale “on campus” lesdeelname. Het behalen van het opleidingscertificaat vereist daarom dat de deelnemer minstens de helft van de sessies on campus bijwoont. Voor wie niet ter plaatse kan deelnemen, wordt in lesopnames voorzien.

De opleiding hanteert academische standaarden. Daarom vereist het behalen van het getuigschrift van de opleiding dat bij het einde van elke module een korte online test wordt afgelegd. Het is ook mogelijk slechts in te schrijven voor een of meerdere modules uit de opleiding. In dat geval wordt enkel een aanwezigheidsattest uitgereikt.

We geloven dat deze opleiding tegemoetkomt aan een reële nood vanuit de praktijk en kijken alvast met het ganse team van lesgevers uit naar een succesvolle eerste editie.

 

MODULE I: Basisconcepten van het financieel recht

 • Institutioneel kader I: bronnen en rulemaking (3-10-2023)
 • Gereguleerde diensten en instellingen (10-10-2023)
 • Financiële instrumenten (17-10-2023)
 • Institutioneel kader II: toezicht en handhaving (24-10-2023)
 • AML (31-10-2023)
 • Evaluatie: 13-11-2023

MODULE II: Juridisch kader voor de marktparticipanten

 • Kredietinstellingen I (vergunning en prudentiële vereisten) (21-11-2023)
 • Kredietinstellingen II (depositobescherming en recovery and resolution) (28-11-2023)
 • Beleggingsondernemingen (5-12-2023)
 • Makelaars, agenten en financieel planners (12-12-2023)
 • Evaluatie: 15-01-2024

MODULE III: Uitgifte en verhandeling van financiële instrumenten

 • Beleggingsfondsen (13-02-2024)
 • IPO en prospectus (20-02-2024)
 • Handelsplatformen en FMIs (27-02-2024)
 • Market abuse (5-03-2024)
 • Beleggersbescherming (gedragsregels) (12-03-2024)
 • Evaluatie: 25-03-2024

MODULE IV: Digitale en duurzame financiële diensten

 • Ontwikkeling en distributie van duurzame financiële producten (16-04-2024)
 • Non-traditional financial assets and MiCAR (23-04-2024)
 • DORA and DLT Pilot Regime (30-04-2024)
 • Toekomstperspectieven (7-05-2024)
 • Evaluatie: 21-05-2024

 

 • Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 02/10/2023.

 • De lessen kunnen zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
 • Het behalen van het opleidingscertificaat vereist dat de deelnemer minstens de helft van de sessies on campus bijwoont. Wie slaagt voor een module maar niet voor de volledige opleiding ontvangt een attest van deelname.
 • Voor deze opleiding werd erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies en het Instituut voor Bedrijfsjuristen.
 • Bij FSMA is een aanvraagprocedure lopende voor erkenning als permanente vorming voor compliance officers.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Specialisatieopleiding 'Financieel recht' (Module I t.e.m. IV)

Laatste plaatsen
Beschrijving

De volledige opleiding omvat volgende modules:

 • Module I: Basisconcepten van het financieel recht (3-10-2023 t.e.m. 13-11-2023)
 • Module II: Juridisch kader voor de marktparticipanten (21-11-2023 t.e.m. 15-01-2024)
 • Module III: Uitgifte en verhandeling van financiële instrumenten (13-02-2024 t.e.m. 25-03-2024)
 • Module IV: Digitale en duurzame financiële diensten (16-04-2024 t.e.m. 21-05-2024)

Het gedetailleerde programma per lesdag kan u terugvinden in de brochure of bij de info per module (zie hieronder). Normaliter schrijft u hier in voor het volledige programma, maar deelname aan individuele modules kan ook (daarvoor dient u verder naar beneden te scrollen en de desgewenste lesdagen apart in uw winkelmandje toe te voegen).

  Opmerkingen
  • De lessen vinden plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent). De lessen kunnen zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
  • Het behalen van het opleidingscertificaat vereist dat de deelnemer minstens de helft van de sessies on campus bijwoont.
  • Wie slaagt voor een module maar niet voor de volledige opleiding ontvangt een attest van deelname. Hetzelfde geldt voor wie slechts voor één of meer individuele modules inschrijft.
  • De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (accreditatienummer: DV.O103194).

  Module I: Basisconcepten van het financieel recht

  Online beschikbaar
  Beschrijving
  • Institutioneel kader I: bronnen en rulemaking (3-10-2023)

  • Gereguleerde diensten en instellingen (10-10-2023)

  • Financiële instrumenten (17-10-2023)

  • Institutioneel kader II: toezicht en handhaving (24-10-2023)

  • AML (31-10-2023)

  De evaluatie van module I wordt georganiseerd op 13-11-2023.

  Module II: Juridisch kader voor de marktparticipanten

  Online beschikbaar
  Beschrijving
  • Kredietinstellingen I (vergunning en prudentiële vereisten) (21-11-2023)

  • Kredietinstellingen II (depositobescherming en recovery and resolution) (28-11-2023)

  • Beleggingsondernemingen (5-12-2023)

  • Makelaars, agenten en financieel planners (12-12-2023)

  De evaluatie van module II wordt georganiseerd op 15-01-2024.

  Module III: Uitgifte en verhandeling van financiële instrumenten

  Online beschikbaar
  Beschrijving
  • Beleggingsfondsen (13-02-2024)

  • IPO en prospectus (20-02-2024)

  • Handelsplatformen en FMIs (27-02-2024)

  • Market abuse (5-03-2024)

  • Beleggersbescherming (gedragsregels) (12-03-2024)

  De evaluatie van module III wordt georganiseerd op 25-03-2024.

  Module IV: Digitale en duurzame financiële diensten

  Online beschikbaar
  Beschrijving
  • Ontwikkeling en distributie van duurzame financiële producten (16-04-2024)

  • Non-traditional financial assets and MiCAR (23-04-2024)

  • DORA and DLT Pilot Regime (30-04-2024)

  • Toekomstperspectieven (7-05-2024)

  De evaluatie van module IV wordt georganiseerd op 21-05-2024.