On demand webinar: De nieuwe Betekeningsverordening en de nieuwe Bewijsverordening

WEB: Betekenings-en-bewijsverordening
Nederlands

Op 1 juli 2022 zijn de nieuwe regels over de grensoverschrijdende bewijsverkrijging binnen de Europese Unie in werking getreden. Hetzelfde geldt voor de regels over de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tussen de verschillende lidstaten.

De praktijkgerichte studieavond op 24 augustus bood een overzicht van de wijzigingen die de nieuwe Bewijsverordening (2020/1783) en Betekeningsverordening (2020/1784) hebben teweeggebracht. Daarnaast werd ook stilgestaan bij de krachtlijnen van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening en/of kennisgeving binnen de Europese Unie en een aantal rechterlijke uitspraken onder de loep genomen.

Bekijk nu alsnog dit webinar!

  • 15 min Inleiding - prof. dr. Diederik Bruloot (Hoofddocent UGent, Directeur Gandaius Academy)
  • 25 min De nieuwe Bewijsverordening - prof. dr. Cedric Vanleenhove (Docent internationaal privaatrecht UGent en ULiège)
  • 50 min De nieuwe Betekeningsverordening - prof. dr. Wannes Vandenbussche (Docent burgerlijk procesrecht UGent, advocaat aan de Balie van Brussel)
  • 30 min Vragen en debat

Erkenning door OVB, IGO, NKGDW voor 2 punten.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Webinar: De nieuwe Betekeningsverordening en de nieuwe Bewijsverordening

Online beschikbaar
Beschrijving

Krijg het antwoord op onder meer volgende vragen:

  • Kan een derde via videoconferentie een getuigenis afleggen zonder toepassing te maken van de Bewijsverordening?
  • Welke rol kunnen diplomatieke en consulaire ambtenaren spelen bij bewijsverkrijging in het buitenland?
  • Dient er grensoverschrijdend te worden betekend wanneer één van de bestuurders van een buitenlandse vennootschap in België verblijft?
  • Kan een Belgische cliënt weigeren om in een andere lidstaat voor de rechter te verschijnen wanneer er geen Nederlandse vertaling bij de gedinginleidende akte is gevoegd?
  • Hoe dient de termijn voor hoger beroep te worden berekend wanneer de uitspraak in eerste aanleg in een andere lidstaat is betekend?
Opmerkingen

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

U kan dit webinar op een voor u geschikte timing bekijken en aansluitende enkele online vragen hierover beantwoorden (ten laatste tegen 31/12/2022). Begin 2023 zorgt Gandaius Academy voor uw attest van deelname.