Business and Human Rights 2.0: juridische facetten van het ESG-debat

De ondernemingswereld is sinds enige tijd in de ban van de ESG-factoren (Environmental, Social and Governance). De bezorgdheden die daaraan ten grondslag liggen, vinden stilaan ook hun weg naar de juridische wereld: het aantal regelgevende initiatieven dat momenteel in deze sfeer in de steigers staat, is nauwelijks nog bij te houden. Ondertussen tonen ook rechtbanken zich in deze sfeer actiever of zelfs activistischer dan ooit. 

Deze gratis studienamiddag wil de brug slaan tussen het recente ESG-fenomeen en het reeds veel oudere debat rond business & human rights. Het is immers duidelijk dat dit laatste debat door de verhoogde ESG-aandacht (eindelijk) in een stroomversnelling is gekomen. 

Ten behoeve van de Belgische ondernemingsjurist (advocaat, bedrijfsjurist, magistraat, beleidsmaker,…) willen we op een toegankelijk manier een overzicht bieden van de actuele stand van zaken op het vlak van de regelgeving inzake business & human rights en van de te verwachten ontwikkelingen op Belgisch en Europees niveau. We benaderen daarbij de problematiek, enigszins atypisch, in de eerste plaats vanuit het perspectief van het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

13u30 - Ontvangst

13u45 - Verwelkoming - Prof. dr. Michel Tison, Gewoon hoogleraar, Instituut Financieel recht, UGent, Decaan Faculteit Recht en Criminologie

14u00 - Business & human rights: the international law perspective - Prof. dr. Nadia Bernaz, Associate Professor of Law, Wageningen University

14u40 - Mensenrechten in ESG-verslaggevingsverplichtingen - Prof. dr. Christoph Van der Elst, Gewoon hoogleraar, Instsituut Financieel recht, UGent en Tilburg Law School

15u10 - Human rights due diligence - Dr. Lieselot Verdonck, advocaat balie West-Vlaanderen, praktijkassistent, UGent

Pauze

16u00 - Mensenrechten vanuit financieringsperspectief - Dhr. Niels Rogge, assistent, Instituut Financieel recht, UGent

16u30 - ESG-aansprakelijkheid: van concernaansprakelijkheid tot de fusie tussen mensenrechten en onrechtmatige daad - Prof. dr. Hans De Wulf, Gewoon hoogleraar, Instituut Financieel recht, UGent

17u00 - Paneldebat o.l.v. Prof. dr. Diederik Bruloot, hoofddocent, Instituut Financieel recht, UGent, met: 

  • Lieven Acke, Voorzitter informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)
  • Guido De Clercq, Transparency International Belgium
  • Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen
  • Ingrid D'Haeyer, Bedrijfsjurist en diensthoofd Group Legal Banking Products KBC Groep
  • Arie Van hoe, Executive Manager Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

18u00 - Einde

OPGELET! Ingevolge de coronamaatregelen gaat de studienamiddag niet door in Brussel, maar wel in Gent: Academieraadzaal, Campus Aula, Volderstraat 9, 9000 Gent.

Fysieke deelname is enkel mogelijk bij voorlegging van Covid Safe Ticket. Online deelname is mogelijk via Zoom.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Business & Human Rights 2.0: juridische Facetten van het ESG-Debat

Online beschikbaar
Beschrijving

Deelname aan deze studienamiddag is gratis.

Inschrijven mogelijk vanaf 8/11/2021.

De Zoom-link om de studienamiddag digitaal bij te wonen, wordt op 1/12/2021 verstuurd.