Postacademische opleiding bemiddeling

bemiddeling2122
Nederlands

Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in volle ontwikkeling, zeker sinds de wet van 18 juni 2018 er een prioritair conflictoplossingsmodel van maakte.

De bemiddelaar ondersteunt de betrokkenen in hun onderhandelingen en communicatie om het mogelijk te maken dat zij eigen keuzes maken en zelf gedragen beslissingen voor hun geschil nemen. Dit akkoord kan worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst en kan vervolgens worden gehomologeerd.

De bemiddelaar is onafhankelijk, inhoudelijk neutraal en werkt in een vertrouwelijk kader.

Vertrekkend vanuit een houding van meerzijdige betrokkenheid werkt de bemiddelaar met respect voor het wettelijk kader en heeft vooral aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene.

Deze unieke opleiding bundelt de academische expertise van de Faculteiten Rechten UAntwerpen en UGent en de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent samen met de praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars. 

Basismodule bemiddeling: 3/9/2021 t.e.m. 28/1/2022 - 17 lesdagen (85 contacturen)

Specialisatiemodule familiezaken*: 25/2/2022 t.e.m. 10/6/2022 - 12 lesdagen (55 contacturen) 

Specialisatiemodules burgerlijke  en ondernemingszaken*: 15/02/2022 - 21 of 26/04/2022 - 8 lesdagen (40 contacturen)

 • Programma major burgerlijke zaken: 15/02/2022 - 21/04/2022
 • Programma major ondernemingszaken: 15/02/2022 - 26/04/2022

* De basismodule (of een gelijkwaardige opleiding elders) is vereist om een specialisatiemodule te kunnen volgen.

! Per specialisatiemodule wordt een korting van 100 EUR toegekend, indien u deze in combinatie met de basismodule aankoopt. Deze korting kan u genieten door in het winkelmandje de uitzonderingsprijs "bemiddeling-combo-basis-specialisatie" aan te duiden !

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Basismodule

Beschrijving

De basismodule bestaat uit interdisciplinaire theoretische colleges. Deze bestuderen het conflict, de gevolgen en de aanpak met bemiddeling zowel vanuit sociologisch, filosofisch, juridisch als psychologisch oogpunt. Voor dit laatste vormen het systeemdenken en de communicatietheorie de basis.

Tijdens het praktijkgedeelte wordt op deze interdisciplinaire kennis verder gebouwd. De verschillende stappen in het bemiddelingsproces, de bemiddelingsattitude en de vaardigheden worden dan geoefend. De toepassing van de onderhandelings-methode en de rollen van de bemiddelaar worden getraind aan de hand van concrete casussen met rollenspelen, bespreking, reflectie en demonstratie. Hierbij worden de deelnemers gecoacht door erkende en ervaren bemiddelaars.

THEORETISCH LUIK

Lesdag 1 KENNISMAKING MET BEMIDDELING Gent, vrijdag 3/9/2021 (9.30 - 16.00 uur) Franky De Meyer en Chris De Bruyne, bemiddelaar-trainers VCOK

Lesdag 2 SOCIOLOGIE* EN FILOSOFIE Gent, vrijdag 10/9/2021 (13.00 - 19.00 uur) Jochen Devlieghere (sociologie) en Jan Verplaetse (filosofie)

Lesdag 3 INLEIDING TOT HET RECHT EN TOT DE PSYCHOLOGIE Antwerpen, vrijdag 17/9/2021 (13.00 - 19.00 uur) Stefan Rutten (recht) en Lut Daniëls (psychologie)

Lesdag 4 PROCESRECHT EN WETGEVING BEMIDDELING* Gent, vrijdag 24/9/2021 (13.00 - 19.00 uur) Tom Wijnant

Lesdag 5 en 6 PSYCHOLOGIE* Gent, vrijdag 1 en 8/10/2021 (13.00 - 19.00 uur) Lut Daniëls

PRAKTIJKLUIK

Lesdag 7 tot 15 Gent, donderdag 14/10 t.e.m. donderdag 23/12/2021 (9.30 - 15.30 uur) Franky De Meyer, Marleen Heymans, Vicky Maes (bemiddelaar-trainers VCOK)

Bij opsplitsing van de trainingsgroepen worden volgende data gehanteerd (in volgorde van datum inschrijving):

 • Groep 1 (donderdag): 14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12 en opgelet maandag 20/12/2021
 • Groep 2 (vrijdag): 15/10, 22/10, 29/10, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 en opgelet donderdag 23/12/2021.

AFSLUITEND THEORETISCH LUIK

Lesdag 16 DEONTOLOGISCHE CODE EN STATUUT VAN DE BEMIDDELAAR* Antwerpen, vrijdag 14/01/2022 (13.00 - 19.00 uur) Steven Brouwers

Lesdag 17 ETHISCHE KNOPEN EN CASUSSEN Antwerpen, vrijdag 21/1/2022 (13.00 - 19.00 uur) Barbara Gayse en Agnes Verbruggen

INDIVIDUELE SCHRIFTELIJKE PROEF

 • Gent, vrijdag 28/1/2022 - alle deelnemers met individuele schriftelijke proef (tijdstip te bepalen) Lesinhoud met *
 • Gent, week 18 en 25/01/2022 - praktijkevaluatie deelnemers Gent: rollenspel met extern bemiddelaar

Specialisatiemodule familiezaken

Beschrijving

De specialisatiemodule familiezaken bestudeert de verschillende familiale dynamieken en conflicten, bijvoorbeeld tussen partners, rond kinderen, bij erfenissen… en dit telkens vanuit een juridische, psychologische en bemiddelingsgerichte hoek, waarbij het praktijkgedeelte opnieuw inzet op toepassing van de verworven kennis in concrete situaties.

 • Dag 1: INLEIDING SOCIOLOGIE EN INLEIDING FAMILIERECHT - Antwerpen, vrijdag 25/2/2022 (13.00 - 18.00 uur) - docenten: Elke Claessen (sociologie) en Steven Brouwers (familierecht)
 • Dag 2: RELATIES EN RELATIEVERMOGEN, PSYCHOLOGISCHE CONTEXT - Gent, vrijdag 11/3/2022 (13.00 - 18.00 uur) - docent: Lut Daniëls
 • Dag 3: RELATIES EN RELATIEVERMOGEN, JURIDISCHE CONTEXT - Antwerpen, vrijdag 18/3/2022 (13.00 - 18.00 uur) - docent: Sven Eggermont
 • Dag 4: OUDERSCHAP EN KINDEREN, PSYCHOLOGISCHE CONTEXT - Antwerpen, vrijdag 25/3/2022 (13.00 - 18.00 uur) - docent: Lut Daniëls
 • Dag 5: OUDERSCHAP EN KINDEREN, JURIDISCHE CONTEXT - Gent, vrijdag 1/4/2022 (13.00 - 18.00 uur) - docent: Gerd Verschelden
 • Dag 6: MODELCLAUSULES - Antwerpen, vrijdag 22/4/2022 (13.00 - 19.00 uur) - docenten: Marleen Heymans, Sven Eggermont en Gerd Verschelden
 • Dag 7: TRAINING - Gent, VCOK, vrijdag 29/4/2022 (9.30 - 16.00 uur) - bemiddelaar-trainers VCOK Franky De Meyer, Marleen Heymans, Vicky Maes

(vervolg programma onder 'Opmerkingen')

Opmerkingen
 • Dag 8: TRAINING - Gent, VCOK, vrijdag 6/5/2022 (9.30 - 16.00 uur) - bemiddelaar-trainers VCOK Franky De Meyer, Marleen Heymans, Vicky Maes
 • Dag 9: TRAINING - Gent, VCOK, vrijdag 13/5/2022 (9.30 - 16.00 uur) - bemiddelaar-trainers VCOK Franky De Meyer, Marleen Heymans, Vicky Maes
 • Dag 10: ERFRECHT, PSYCHOLOGISCHE EN JURIDISCHE CONTEXT - Gent, vrijdag 20/5/2022 (13.00 - 18.00 uur) - docenten: Lut Daniëls en Marleen Heymans
 • Dag 11: TRAINING - Gent, VCOK, vrijdag 3/6/2022 (9.30 - 16.00 uur) - bemiddelaar-trainers VCOK Franky De Meyer, Marleen Heymans, Vicky Maes
 • Dag 12: GEÏNTEGREERDE CASUS - Gent, VCOK, vrijdag 10/6/2022 (9.30 - 16.00 uur) - bemiddelaar-trainer VCOK Franky De Meyer, Marleen Heymans, Vicky Maes

Individuele evaluatie:

 • theorie: individuele schriftelijke proef op basis van een casus, met open boek: Gent, 17/6/2022 van 13u - 16u30 (computerlokaal 4.1, Campus Aula, Paddenhoek 3, ingang 4)
 • praktijk: individuele portfolio & evaluatie met extern bemiddelaar tijdens de geïntegreerde casus (10/6/2022)

Specialisatiemodule burgerlijke zaken

Beschrijving

De specialisatiemodule burgerlijke zaken wordt dit jaar niet ingericht te Gent.

Deze specialisatiemodule wordt wel ingericht aan de Universiteit Antwerpen.

 

  Inschrijven

  Prijs
  € 1.190,00

  Specialisatiemodule ondernemingszaken

  Beschrijving

  De specialisatiemodule ondernemingszaken werkt casusgericht. Een docent licht kort de essentiële theoretische principes toe en samen met de bemiddelaar-trainer oefenen de deelnemers hun tussenkomsten op basis van concrete casussen.

  • Dag 1: INLEIDING TOT HET VERBINTENISSEN- EN CONTRACTENRECHT - Antwerpen, dinsdag 15/2/2022 - docent: Aloïs Van Oevelen
  • Dag 2: INLEIDING EN CASUS ONDERNEMINGSRECHT - Gent, dinsdag 22/2/2022 (9.30 - 16.00 uur) - docent: Piet Vandendriessche, training VCOK
  • Dag 3: INLEIDING EN CASUS INTELLECTUEEL RECHT - Gent, woensdag 9/3/2022 (9.30 - 16.00 uur) - docent: Esther van Zimmeren, training VCOK
  • Dag 4: INLEIDING EN CASUS ECONOMISCH RECHT - Gent, woensdag 16/3/2022 (9.30 - 16.00 uur) - docent: Renzo van der Bruggen, training VCOK
  • Dag 5: INLEIDING EN CASUS VENNOOTSCHAPSRECHT - Gent, dinsdag 22/3/2022 (9.30 - 16.00 uur) - docent: Robby Houben, training VCOK
  • Dag 6: INLEIDING EN CASUS ARBEIDSRELATIES - Gent, dinsdag 29/3/2022 (9.30 - 16.00 uur) - docent Vialogos, training VCOK
  • Dag 7: INLEIDING EN CASUS INTERNATIONALE COMMERCIËLE BEDMIDDELING - Gent, dinsdag 19/4/2022 (9.30 - 16.00 uur) - docent: Herman Verbist, training VCOK
  • Dag 8: GEÏNTEGREERDE CASUS - Gent, dinsdag 26/4/2022 (9.30 - 16.00 uur) - docent: bemiddelaar-trainers VCOK Marleen Heymans, Vicky Maes en Franky De Meyer