Estate planning in een Belgisch-Nederlandse context

Na eerdere succesvolle edities inzake de fiscale aspecten van emigraties van vennootschappen en het in het buitenland aanhouden van onroerend goed, vormt deze derde studiedag een nieuwe samenwerking van vier partneruniversiteiten. Ditmaal gaat de aandacht naar grensoverschrijdende ‘estate planning’. Welke fiscale en onderliggende civielrechtelijke regels beheersen de overdracht van een vermogen, wanneer zowel Nederlandse, als Belgische aandachtspunten rijzen. Dit internationaal karakter kan enerzijds volgen uit de samenstelling van het vermogen (met zowel Belgische, als Nederlandse goederen), maar anderzijds ook uit de groep van potentiële begunstigden (met zowel Belgische, als Nederlandse rijksinwoners).

Het samenbrengen van Nederlandse en Belgische specialisten ter zake laat toe een grondige analyse te maken van het ideale vermogensbeheer met aandacht voor alle aspecten, inzake schenk- en successierechten. Hoe kan een optimale vruchtgebruikconstructie worden uiteengezet? Welke clausules kunnen in schenkingen, testamenten of erfovereenkomsten nuttig worden aangewend? Welke beperkingen komen eventueel voort vanuit het huwelijksvermogensrecht? Wanneer biedt een dergelijk grensoverschrijdend karakter, naast eventuele bijkomende moeilijkheden, ook extra opportuniteiten voor een verdere fiscale optimalisatie?

Deze studiedag beoogt zowel een algemeen kader te bieden van beide fiscale rechtsstelsels, als een aantal typisch voorkomende praktijksituaties grondig uit te diepen, met aandacht voor alle relevante rechtsgebieden waarmee men rekeningmoet houden bij de ideale tax planning.

12.00 u Onthaal met broodjes

12.30 u Verwelkoming door prof. dr. B. Peeters (Universiteit Gent)

12.40 u Inleiding door de voorzitter van de studiedag, Prof. mr. G.T.K. Meussen (Radboud Universiteit)

13.00 u Beginselen van de Belgische erf- en schenkbelasting, mr. E. Janssens (Universiteit Gent, Cazimir Advocaten)

13.30 u Het wettelijk kader inzake het Nederlandse (fiscaal) schenk- en erfrecht: de Nederlandse ‘schijf van vijf’, prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.00 u Het Europese IPR-kader inzake grensoverschrijdende estate planning,  mr. E. Van der Elst (Cazimir Advocaten) en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (Radboud Universiteit)

14.40 u Pauze 

15.10 u Enkele belangrijke planningstechnieken in Belgisch en Nederlands perspectief: tijd voor kruisbestuiving, mr. dr. A. Aydogan (Universiteit Antwerpen, ECGB Advocaten) en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (Radboud Universiteit)

16.40 u Vragenronde met alle sprekers

17.00 u Afsluiting studiedag en netwerkdrink

Doelgroep:

Belgische en Nederlandse belastingconsulenten, notariaat , beleidsmakers en fiscalisten in de ruime zin.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Estate planning in een Belgisch-Nederlandse context

Opmerkingen

Een aanvraag tot erkenning werd ingediend bij

  • langs Belgische kant : de Orde van Vlaamse Balies , het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding , de Nationale Kamer van Notarissen , het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;
  • langs Nederlandse kant : de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs