Opleiding Havenbeheer 2022-2023

havenbeheer22-23
Nederlands

Deze Gandaius Academy-opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent, in nauwe samenwerking met North Sea Port.

De zeehavens zijn essentiële pijlers van de Vlaamse economie: als trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie en als knooppunten voor transport zorgen zij ervoor dat Vlaanderen de roeping van draaischijf in de internationale handel waar kan maken en staan zij borg voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Havenbeheerders werken binnen een sterk concurrentiële omgeving. Competitiviteit ten opzichte van andere havens, een vlotte nautische toegankelijkheid en performante multimodale verbindingen met het hinterland, een doordacht ruimtegebruik, plaats voor nieuwe investeringen, internationale en nationale regelgeving met steeds meer aandacht voor natuur en landschap zijn naast de eigen organisatie de belangrijkste succesfactoren in het aantrekken van goederenstromen en economische bedrijvigheid.

De Permanente Vorming Havenbeheer licht al deze elementen op een overzichtelijke manier toe in vijf modules die de deelnemer een duidelijk beeld geven van de omgeving waarin havenbedrijven moeten bewegen om hun haven verder te ontwikkelen. De lesgevers zijn docenten van de Universiteit Gent en professionelen uit de praktijk.

De opleiding omvat 5 modules (data onder voorbehoud).

De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.  

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Module 1 tot en met 5

Beschrijving
  • Module 1: De haven in zijn bestuurlijke context
  • Module 2: De stakeholders van de havencommunity
  • Module 3: Infrastructuur en ICT - noodzakelijk voor de veilige en vlotte goederendoorstroming
  • Module 4: De haven als multimodaal platform en het havenbedrijf als regisseur van de goederenstromen
  • Module 5: De haven in zijn omgeving
Toelatingsvoorwaarden

Houders van een bachelorsdiploma (of een hiermee gelijkgesteld diploma) worden toegelaten tot de opleiding. Andere deelnemers kunnen worden toegelaten op basis van eerder verworven competenties.

Opmerkingen

De lessen vinden plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent). Enkel de tweede module gaat door in het Bezoekerscentrum North Sea Port (Rigakaai 1, 9000 Gent).

Module 1: De haven in zijn bestuurlijke context

Beschrijving

De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

Module 2: De stakeholders van de havencommunity

Beschrijving

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

Opmerkingen

Deze les vindt plaats in het bezoekerscentrum North Sea Port (inclusief rondvaart North Sea Port met lunch).

Module 3: Infrastructuur en ICT, noodzakelijk voor de veilige en vlotte doorstroming

Beschrijving

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

Module 4: De haven als multimodaal platform en het havenbedrijf als regisseur van de goederenstromen

Beschrijving

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

Module 5: De haven in zijn omgeving

Beschrijving

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.  

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).