Opleiding Havenbeheer 2023-2024

GA057-havenbeheer23-24
Nederlands

Deze Gandaius Academy-opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent, in nauwe samenwerking met North Sea Port.

De zeehavens zijn essentiële pijlers van de Vlaamse economie: als trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie en als knooppunten voor transport zorgen zij ervoor dat Vlaanderen de roeping van draaischijf in de internationale handel waar kan maken en staan zij borg voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Havenbeheerders werken binnen een sterk concurrentiële omgeving. Competitiviteit ten opzichte van andere havens, een vlotte nautische toegankelijkheid en performante multimodale verbindingen met het hinterland, een doordacht ruimtegebruik, plaats voor nieuwe investeringen, internationale en nationale regelgeving met steeds meer aandacht voor natuur en landschap zijn naast de eigen organisatie de belangrijkste succesfactoren in het aantrekken van goederenstromen en economische bedrijvigheid.

De Permanente Vorming Havenbeheer licht al deze elementen op een overzichtelijke manier toe in vijf modules die de deelnemer een duidelijk beeld geven van de omgeving waarin havenbedrijven moeten bewegen om hun haven verder te ontwikkelen. De lesgevers zijn docenten van de Universiteit Gent en professionelen uit de praktijk.

De opleiding omvat 5 modules:

De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

Inschrijvingsprijs:

Het is mogelijk in te schrijven voor een individuele module naar keuze. Standaard volgt u echter het volledige programma, daartoe voegt u module 1 tem 5 in één maal toe in uw winkelmandje (EUR 1000).

Bij meerdere inschrijvingen vanuit een en hetzelfde bedrijf heeft u recht op een groepskorting. De opleiding Havenbeheer kost EUR 1000 per persoon, EUR 1900 bij 2 inschrijvingen en EUR 2800 bij 3 inschrijvingen. Stuur een mail met uw facturatiegegevens en namen van de deelnemers naar gandaius@ugent.be en wij bezorgen u graag een aangepaste factuur (of desgewenst credit nota).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Module 1 tot en met 5

Laatste plaatsen
Beschrijving

De volledige opleiding omvat volgende modules: 

  • Module 1: De haven in zijn bestuurlijke context
  • Module 2: De stakeholders van de havencommunity
  • Module 3: Infrastructuur en ICT - noodzakelijk voor de veilige en vlotte goederendoorstroming
  • Module 4: De haven als multimodaal platform en het havenbedrijf als regisseur van de goederenstromen
  • Module 5: De haven in zijn omgeving

Het gedetailleerde programma per lesdag kan u terugvinden in de brochure of bij de info per module (zie hieronder). Normaliter schrijft u hier in voor het volledige programma, maar deelname aan individuele modules kan ook (daarvoor dient u verder naar beneden te scrollen en de desgewenste lesdagen apart in uw winkelmandje toe te voegen).

Deadline voor het indienen van de paper is woensdag 15 mei 2024. De plechtige proclamatie vindt plaats op woensdag 10 juli 2024.

Toelatingsvoorwaarden

Houders van een bachelorsdiploma (of een hiermee gelijkgesteld diploma) worden toegelaten tot de opleiding. Andere deelnemers kunnen worden toegelaten op basis van eerder verworven competenties.

Opmerkingen

Locatie:

De lessen vinden plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent). Enkel de tweede module gaat door in het Bezoekerscentrum North Sea Port (Rigakaai 1, 9000 Gent).

 

Voordeeltarief bij meerdere inschrijvingen:

Bij meerdere inschrijvingen vanuit een en hetzelfde bedrijf heeft u recht op onze groepskorting. De opleiding Havenbeheer kost EUR 1000 per persoon, EUR 1900 bij 2 inschrijvingen en EUR 2800 bij 3 inschrijvingen. Stuur een mailtje naar gandaius@ugent.be en wij zorgen voor een aangepaste factuur. 

Module 1: De haven in zijn bestuurlijke context

Beschrijving

De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

08:30 - 09:00 Registratie deelnemers

09:00 - 09:15 Verwelkoming door Klaas Willaert, Directeur Maritiem Instituut UGent

09:15 - 10:15 De bestuurlijke uitbouw van een grensoverschrijdende fusiehaven - Jan Lagasse, voorzitter Haven Amsterdam

10:45 - 11:00 De rol van de federale overheid m.b.t. de havens - Peter Claeyssens, FOD Mobiliteit en Vervoer

11:00 - 11:15 Pauze

11:15 - 12:00 Het havenbeleid van de Vlaamse overheid - Pieter Lenaers, MOW Afdeling Beleid

12:00 - 12:45 De internationale rol van de haven van Antwerp-Bruges - Patrick Van Cauwenberghe, Port of Antwerp-Bruges

12:45 - 13:30 Lunchpauze

13:30 – 14:30 De praktische impact van de Europese Havenverordening en de Europese rechtspraak op de havens - Eric Van Hooydonk, Eric Van Hooydonk Advocaten

14:30 – 15:30 De rol van Europa in de havensector - Danique de Jonge, ESPO (ipv Isabelle Ryckbost)

15:30 – 15:45 Pauze

15:45 – 16:45 Zeevervoer en internationale handel: organisatie en strategie - Marc Seynaeve, Nautische Commissie

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

Inschrijven

Prijs
€ 250,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)

Module 2: De stakeholders van de havencommunity

Beschrijving

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

08:30 – 09:00 Registratie deelnemers

09:00 - 10:00 De spelers in de maritieme cluster - Eddy Wouters, Antwerpse Scheepvaartvereniging

10:00 - 10:45 De rol van de havengemeenschap - Geerten Van Dijk, Dow Benelux

10:45 - 11:00 Pauze

11:00 - 12:00 De spelers in de niet-maritieme cluster - Joost Criel, ArcelorMittal

12:00 - 13:45 Rondvaart North Sea Port met lunch - Jean-Louis Vandevoorde

13:45 - 14:45 De rol van MDK in de nautische keten - Stéphane Van de Velde, Agentschap MDK

14:45 - 15:45 Havenarbeid: wetgeving, organisatie en actuele thema’s - Erik Maes, CGK Advocaten

15:45 - 16:00 Pauze

16:00 - 16:45 De haven als community builder - Tom Monballiu, Port of Antwerp-Bruges

Opmerkingen

Deze les vindt plaats in het bezoekerscentrum North Sea Port (inclusief rondvaart North Sea Port met gids & lunch).

Inschrijven

Prijs
€ 300,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)

Module 3: Infrastructuur en ICT, noodzakelijk voor de veilige en vlotte doorstroming

Beschrijving

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

08:30 – 09:00 Registratie deelnemers

09:00 - 09:45 Infrastructuur in de havens: waarin investeert het havenbedrijf? - Peter van Parys, North Sea Port

09:45 - 10:45 Infrastructuur in de havens: maritieme toegang en baggerwerken - Yi-Bin Shan, MOW Afdeling Maritieme Toegang

10:45 - 11:00 Pauze

11:00 - 12:00 Cyberweerbaarheid in de haven - Yannick Herrebaut, Port of Antwerp-Bruges

12:00 - 12:45 Lunchpauze

12:45 - 13:30 ICT als supply chain facilitator: belang van een vlotte informatiedoorstroming voor de veiligheid in de nautische keten - Nadia Bos, Agentschap MDK

13:30 - 14:15 ICT als supply chain facilitator: belang van data-uitwisseling tussen supply chain actoren - Steven Schutter, Globis Software

14:15 - 14:30 Pauze

14:30 - 15:30 Trade facilitation en de rol van de douane - Jan Van Wesemael, Alfaport - VOKA

15:30 - 16:45 Verdragen, wetten en nog veel meer: regels rond internationale handel en vervoer - Peter Van de Vijver, HAVN Advocaten

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

Inschrijven

Prijs
€ 250,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)

Module 4: De haven als multimodaal platform en het havenbedrijf als regisseur van de goederenstromen

Beschrijving

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

08:30 – 09:00 Registratie deelnemers

09:00 - 10:30 De haven als multimodaal platform: van overslagpunt naar ketenregisseur - Theo Notteboom, Universiteit Gent

10:30 - 10:45 Pauze

10:45 - 11:45 Het Europees transportnetwerk: multimodale transportcorridors - Pim Bonne, MOW Afdeling Beleid

11:45 - 12:45 Zeehavens en spoorbeleid - Koen Cuypers, Port of Antwerp-Bruges

12:45 - 13:30 Lunchpauze

13:30 - 14:00 CASE De strategie van een spooronderneming - Lieven Goethals, Lineas

14:00 - 14:45 CASE De troeven van de Seine-Schelde verbinding voor de Vlaamse havens en waterwegbeheerders - Frank Serpentier, De Vlaamse Waterweg NV

14:45 - 15:00 Pauze

15:00 - 15:45 CASE De multimodale strategie van North Sea Port - Kate Verslype, north sea Port

15:45 - 16:45 Multimodaliteit in de haven: kansen en bedreigingen - Chris Coeck, Port of Antwerp-Bruges

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

Inschrijven

Prijs
€ 250,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)

Module 5: De haven in zijn omgeving

Laatste plaatsen
Beschrijving

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.  

08:30 – 09:00 Registratie deelnemers

09:00 – 10:00 De Vogel- en Habitatrichtlijnen toegepast op havengebieden - An Cliquet, Universiteit Gent

10:00 - 11:15 Economische en ruimtelijke planning in zeehavens - Karel Van den Berghe, TU Delft

11:15 - 11:30 Pauze

11:30 - 12:30 Havens en watergebonden ecologie - Patrick Meire, Universiteit Antwerpen

12:30 - 13:15 Lunchpauze

13:15 - 14:15 CASE Energietransitie en circulariteit in North Sea Port - Thomas Desnijder, North Sea Port

14:15 - 15:15 Van uitdaging tot opportuniteit: hoe grensoverschrijdende havensamenwerking kan leiden tot experimenteerregelgeving - Martin Unfried, Maastricht University

15:15 - 15:30 Pauze

15:30 - 16:45 Actuele en toekomstige uitdagingen voor de havens - Daan Schalck, North Sea Port

Opmerkingen

De les vindt plaats in de lokalen van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent).

Inschrijven

Prijs
€ 250,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)