Havenbeheer 2021-2022

2122-Havenbeheer
Nederlands

Opleiding georganiseerd in nauwe samenwerking met North Sea Port.

De zeehavens zijn essentiële pijlers van de Vlaamse economie: als trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie en als knooppunten voor transport zorgen zij ervoor dat Vlaanderen de roep van draaischijf in de internationale handel waar kan maken en staan zij borg voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

De opleiding omvat 5 modules. De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten.

In de derde module komt infrastructuur aan bod: voor een optimale transportflow zijn immers zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel.

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de rol van facilitator en ketenregisseur.

De vijfde module kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Module 1 tot en met 5

Beschrijving

De zeehavens zijn essentiële pijlers van de Vlaamse economie: als trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie en als knooppunten voor transport zorgen zij ervoor dat Vlaanderen de roeping van draaischijf in de internationale handel waar kan maken en staan zij borg voor tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Havenbeheerders werken binnen een sterk concurrentiële omgeving. Competitiviteit ten opzichte van andere havens, een vlotte nautische toegankelijkheid en performante multimodale verbindingen met het hinterland, een doordacht ruimtegebruik, plaats voor nieuwe investeringen, internationale en nationale regelgeving met steeds meer aandacht voor natuur en landschap zijn naast de eigen organisatie de belangrijkste succesfactoren in het aantrekken van goederenstromen en economische bedrijvigheid.

De Permanente Vorming Havenbeheer licht al deze elementen op een overzichtelijke manier toe in vijf modules die de deelnemer een duidelijk beeld geven van de omgeving waarin havenbedrijven moeten bewegen om hun haven verder te ontwikkelen. De lesgevers zijn docenten van de Universiteit Gent en professionelen uit de praktijk.

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 980,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
14/10/2020 - 08:30-16:45
18/11/2020 - 08:30-16:45
13/01/2021 - 08:30-16:45
17/02/2021 - 08:30-16:45
17/03/2021 - 08:30-16:45

Module 1: De haven in zijn bestuurlijke context

Beschrijving

De eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 0,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
14/10/2020 - 08:30-16:45

Module 2: Stakeholders van de havencommunity

Beschrijving

In de tweede module treden de vele spelers en stakeholders in het haventoneel op de voorgrond, van maritieme dienstverleners tot havenklanten, van havenarbeiders tot sleep- en loodsdiensten, van verladers tot expediteurs en scheepsagenten. De theorie wordt die dag aangevuld met een rondvaart in North Sea Port om de praktische realiteit van het havengebeuren te illustreren.

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 0,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
18/11/2020 - 08:30-16:45

Module 3: Infrastructuur en ICT

Beschrijving

Voor een optimale transportflow zijn zowel de hardware van aangepaste infrastructuur en efficiënte nautische diensten als de software van een vlotte gegevensuitwisseling rond schip en lading essentieel. In deze derde module wordt uitgelegd wie infrastructuur aanlegt en betaalt, hoe schepen veilig komen en gaan, welke systemen voor een veilig en vlot goederenverkeer zorgen en hoe douane een rol speelt in het faciliteren van internationale handel.

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 0,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
13/01/2021 - 08:30-16:45

Module 4: De haven als multimodaal platform en het havenbedrijf als regisseur van de goederenstromen

Beschrijving

De vierde module gaat in op de rol die havens vandaag moeten opnemen als multimodale platformen die de aansluiting verzorgen tussen zeevaart en de volledige waaier aan inland transportmodi, met de klemtoon op alternatieve oplossingen zoals spoor en binnenvaart. Het havenbestuur vervult daarbij de functie van facilitator en ketenregisseur. Aan de hand van een aantal case studies wordt getoond hoe de havens die uitdaging aangaan en omgaan met de problemen die daarbij komen kijken.

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 0,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
17/02/2021 - 08:30-16:45

Module 5: De haven in zijn omgeving

Beschrijving

Geen haven meer die niet aan zijn maatschappelijk draagvlak of aan zijn duurzaamheid wil werken. De vijfde module in het programma kadert de havens in hun ruimere context en schetst de randvoorwaarden waarmee ze rekening moeten houden op het vlak van ruimtelijke ordening, energie, milieu, landschap en leefbaarheid. Havens moeten over al deze onderwerpen een geïntegreerde visie ontwikkelen.

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 0,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
17/03/2021 - 08:30-16:45

Module 1: de haven in zijn bestuurlijke context

Beschrijving

Deze eerste module staat vooral stil bij het wettelijk statuut, de opdrachten en het actieterrein van een havenbestuur binnen het kader van regionale, federale, Europese en internationale regelgeving waarin deze moet werken. Daarnaast komt ook de economische dimensie van de internationale scheepvaart aan bod.

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 0,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
14/10/2020 - 09:00-16:45