Specialisatie bemiddeling in een onderwijscontext (2022-2023)

2223-bem-onderwijs
Nederlands

Binnen de sector onderwijs ligt heel wat potentieel om via bemiddeling conflicten/meningsverschillen aan te pakken. Dit hangt samen met de verregaande regelgeving binnen onderwijs, het feit dat een onderwijscontext de maatschappelijke diversiteit (dus ook veel verschil) weerspiegelt en de trend om in overleg tot een oplossing te komen.

Het kan zowel gaan om meningsverschillen tussen school en ouders, tussen school en studenten, tussen medewerkers/teams onderling, tussen de school en andere externe instanties, tussen de studenten onderling. Er is dus een enorme variatie aan mogelijke soorten conflicten.

Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule besteden we aandacht aan alle mogelijke wetgeving die van belang is binnen een onderwijscontext.  We bieden een overzicht van het juridisch kader en onderzoeken waar bemiddeling zijn plaats kan hebben. Hiervoor doen we beroep op Jan Fiers, die sedert vele jaren van onderwijs zijn specifieke area of expertise gemaakt heeft.

We leggen gedurende een ganse dag de focus op de school/onderwijsinstelling als organisatie en bieden een model aan om als bemiddelaar aan het werk te gaan met interne conflicten / meningsverschillen binnen de organisatie. Hiertoe hebben we het organisatiemodel van Bart Libbrecht (Vialogos) gecombineerd met het bemiddelingsmodel VCOK. Hierdoor wordt het mogelijk om als bemiddelaar heel doelgericht en efficiënt aan het werk te gaan.

Daarnaast besteden we een volledige dag aan situaties met ouders, leerlingen/studenten en andere externe partners. Hiervoor kunnen we putten uit de rijke ervaring van een bemiddelaar die aan het werk is als bemiddelaar in de poule van bemiddelaars uit onderwijs, namelijk Christiaan De Schepper.

Alle sessies starten telkens om 9u30 en eindigen om 15u30:

  • Sessie 1 - donderdag 05/10/2023
  • Sessie 2 - donderdag 12/10/2023
  • Sessie 3 - donderdag 19/10/2023

Trainer: Franky De Meyer (bemiddelaar, trainer VCOK) en Jan Fiers (advocaat, bemiddelaar)

Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Specialisatie bemiddeling in een onderwijscontext (3 dagen)

Beschrijving

Dag 1 & dag 2 - We bieden een overzicht van het juridisch kader en onderzoeken waar bemiddeling zijn plaats kan hebben. Hiervoor doen we beroep op Jan Fiers, die sedert vele jaren van onderwijs zijn specifieke expertise gemaakt heeft. We leggen de focus op de school, de onderwijsinstelling als een organisatie en bieden een methode aan voor aanpak van conflicten en meningsverschillen binnen een organisatie. We gebruiken het organisatiemodel van Vialogos (Bart Librecht) in combinatie met VCOK bemiddelingsmodel. Hierdoor wordt het mogelijk om doelgericht, efficiënt en oplossingsgericht aan het werk te gaan.

Dag 3 - Daarnaast besteden we een volledige dag aan situaties met ouders, leerlingen, studenten en externe partners. Hiervoor kunnen we putten uit de rijke ervaring van een bemiddelaar die aan het werk is als bemiddelaar in de poule van bemiddelaars uit onderwijs, namelijk Christiaan De Schepper.  

Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend (registratienummer: BSC-0001643). Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.