Hervorming van het seksueel strafrecht

2223-strafprocesrecht
Nederlands

De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, geweld en misbruik is groter dan ooit. De beleidsmatige reactie daarop leidde onder andere in 2022 tot de hervorming van het Belgisch seksueel strafrecht, dat zijn oorsprong vond in de 19e eeuw. Deze studieavond biedt een overzicht van de vernieuwingen vanuit academische hoek, aangevuld met praktijkinzichten die dader- en slachtofferperspectieven belichten en stilstaan bij de noden van het werkveld.

  • 19.00 u: Voorstelling van de sprekers
  • 19.05 u: Overzicht van de vernieuwing van het seksueel strafrecht: strenger, beter, niet perfect - prof. dr. Gert Vermeulen (gewoon hoogleraar Universiteit Gent)
  • 20.05 u: Praktijkinzichten omtrent de hervorming van het seksueel strafrecht: dader- en slachtofferperspectieven belicht vanuit de advocatuur - Mr. Laurens van Puyenbroeck (praktijkassistent Universiteit Gent)
  • 20.45 u: Q&A

Wie deelneemt aan de studieavond krijgt de kans het boek 'Seksuele autonomie, normativiteit, exploitatie en deviantie. Criminologische en juridische verkenningen' aan te kopen met 10% korting

Interesse? Vergeet het boek niet toe te voegen aan uw winkelmandje, alvorens over te gaan tot de betaling. 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Hervorming van het seksueel strafrecht

Online beschikbaar
Beschrijving

Binnen het tijdsbestek van de studieavond wordt de focus gelegd op het wettelijk kader. De recente ontwikkelingen nopen tevens om de nieuwste inzichten uit onderzoek beschikbaar te maken. Wie daarin interesse heeft, heeft volledig vrijblijvend de mogelijkheid om het boek ‘Seksuele autonomie, normativiteit, exploitatie en deviantie: Criminologische en juridische verkenningen’ aan te kopen, waarin twintig hot topics omtrent seksuele toestemming, seksuele scripts en normen, sekswerk, seksuele exploitatie, mensenhandel, porno, en daderbehandeling en -bejegening bestudeerd worden.

Opmerkingen

Bij de KMO-portefeuille is een aanvraag tot erkenning ingediend, gelet op de gewijzigde werking ervan met ingang van 1 januari 2023.

Inschrijven

Prijs
€ 100,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)

Het boek ‘Seksuele autonomie, normativiteit, exploitatie en deviantie: Criminologische en juridische verkenningen’

Beschrijving

Wie zich inschrijft voor 21 februari 2023, krijgt de kans het boek 'Seksuele autonomie, normativiteit, exploitatie en deviantie. Criminologische en juridische verkenningen' aan te kopen met 10% korting. 

Indien gewenst voegt u het boek, naast de studiedag, toe aan uw winkelmandje en klik op 'afrekenen'. Uw bestelling wordt u overhandigd bij aanvang van de studieavond op de faculteit Recht en Criminologie. De bijhorende factuur ontvangt u nadien van de uitgeverij Gompel&Svacina zelf.

Mis deze kans niet!

Opmerkingen

De aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, geweld en misbruik en voor de beleidsmatige reactie daarop is groter dan ooit. Het is geen toeval dat in 2022 het Belgisch seksueel strafrecht werd hervormd en de EU een nieuw wetgevingsvoorstel ter bestrijding van (seksueel) gendergeweld lanceerde. Tegen die achtergrond is het van belang de nieuwste inzichten uit onderzoek beschikbaar te maken. Dat is waar dit boek op inzet, vanuit criminologisch en juridisch perspectief.

Twintig hot topics passeren de revue, geclusterd in vier secties.

De sectie seksuele toestemming en zelfbeschikking, scripts en normen bestudeert en evalueert het wijzigende seksueel toestemmingsconcept in post-#MeToo-tijden, zowel in België als in andere Europese landen. Ze biedt ook inzicht in de seksuele scripts van jongeren en hun percepties en attitudes in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele toestemming. Verder onderzoekt deze sectie genderstereotypen en seksueel dubbele standaarden in online contexten van sexting en niet-consensuele verspreiding van naaktbeelden, en zoomt ze in op de zwakke seksuele rechtspositie van personen met een geestelijke kwetsbaarheid.

De sectie sekswerk, seksuele exploitatie en mensenhandel bestudeert de nieuwste sekswerkwetgeving in Nederland en Duitsland, twee Europese landen die al geruime tijd voor een legalisering van prostitutie kozen, en trekt daar lessen uit voor de recente Belgische decriminalisering van de exploitatie van sekswerk. Ze onderzoekt inzake mensenhandel of de strafwetgeving niet te breed wordt geïnterpreteerd en de slachtofferbescherming niet te smal, en verkent hoe slachtoffers evolueren naar lovergirls of Nigeriaanse madams.

De sectie porno exploreert de grondrechtelijke legitimiteit van en de publieke opinie over het strafrechtelijk verbod op extreme porno, en bestudeert (pedofiele) meningen over en doelgroepen van virtuele misbruikbeelden van kinderen versus geanimeerde volwassenpornografie.

De sectie daderbehandeling en -bejegening onderzoekt ten slotte de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een therapeutisch gebruik van virtuele misbruikbeelden van kinderen en kinderseksrobots, gaat de impact na van zelfhulp via steungroepen op niet-pedoseksuele pedofielen, meet de welzijnsbeleving van pedoseksuelen in detentie, en biedt inzicht in publieke percepties over vrouwelijke zedendelinquenten.

Inschrijven

Prijs
€ 0,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)