Bewindvoering - Ondersteunend communiceren met mensen met een beperking

GA029-ondersteunend-communiceren
Nederlands

In deze studienamiddag wordt gezocht naar middelen om de communicatie tussen de rechtsbeoefenaar en de persoon die zich niet goed verstaanbaar kan maken (door een mentale beperking, door autisme,…) gemakkelijker te doen verlopen. Inderdaad, personen met een handicap slagen er niet altijd in om te communiceren zoals personen zonder een handicap. Onder personen met een handicap die niet goed communiceren zijn er heel wat verschillende groepen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap, maar ook mensen met een spraak- of taalstoornis. Er bestaan geen uniforme richtlijnen die voorschrijven hoe een rechtsbeoefenaar (bijv. de Vrederechter) een persoon met een handicap die niet goed kan communiceren moet benaderen.

Mevrouw Verstrynge geeft goede tips en tricks, en laat ons meekijken in het arsenaal van mogelijke communicatie-instrumenten waaronder het SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren).

  • 13.30 - 15.00 uur: Inleiding en overzicht van het arsenaal van mogelijk communicatie-instrumenten, waaronder het SMOG.
  • 15.00 - 15.15 uur: Koffiepauze
  • 15.15 - 16.30 uur: Praktische oefeningen en tips and tricks

Het letterwoord SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Het is een veelgebruikte en heel toepasselijke vorm van ondersteunde communicatie, een communicatiesysteem waar zowel spreken als het gebruik van gebaren centraal staan. SMOG-gebaren zijn afgeleid van de Vlaamse Gebarentaal. Dit gebarensysteem is er voor mensen die moeilijkheden ondervinden in hun communicatie en helpt hen om beter te begrijpen en begrepen te worden. Als gevolg daarvan wordt ook het sociaal functioneren gestimuleerd.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Studienamiddag 'Ondersteunend communiceren met mensen met een beperking'

Beschrijving
  • Inclusief koffiepauze
  • Doelgroep: Gerechtsdeurwaarders – Advocaten – Notarissen – Rechters - Zorgverstrekers
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend (registratienummer: BSC-0001631). Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Prijs
€ 200,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)