Doc-serie # 7: Verbintenissenrecht, webinar, 24/06/2021

doc7
Nederlands

In de Doc-serie worden juristen vertrouwd gemaakt met de inhoud, de rode draad en het praktisch belang van recent verdedigde doctorale proefschriften. Aan de hand van praktijkgevallen lichten de sprekers gedurende 25 minuten toe wat de belangrijkste (vast)stellingen van hun doctoraat zijn en wat hun belang ervan voor de praktijk is.

Donderdag 24 juni 2021, 12u30-13u30:

  • "Hoe omgaan met bewijsproblemen in aansprakelijkheidsprocedures?" door prof. dr. Wannes Vandenbussche
  • "Moet nietigheid zo nodig? De openbare orde gerelativeerd" door dr. Frederik Peeraer

Beide voordrachten worden gevolgd door een kort vragenmoment.

Deze editie zal doorgaan d.m.v. een webinar via Zoom. 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Verbintenissenrecht

Online beschikbaar
Beschrijving

Hoe omgaan met bewijsproblemen in aansprakelijkheidsprocedures? door prof. dr. Wannes Vandenbussche

  • Artikel 8.4 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust van de betwiste feiten. Nu zijn er situaties denkbaar waarin de partij die de bewijslast draagt er niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag of verantwoordelijkheid te wijten is. Toegespitst op het aansprakelijkheidsrecht wordt in dit seminarie nagegaan welke oplossingen er in die gevallen mogelijk zijn (zoals bewijsmedewerkingsplichten, feitelijke vermoedens, overlegging van stukken, een verlaging van de bewijsstandaard en een bewijsrisico-omkering) en hoe ver deze oplossingen reiken. 

Moet nietigheid zo nodig? De openbare orde gerelativeerd door dr. Frederik Peeraer

  • Wat is het lot van overeenkomsten in strijd met de openbare orde? Het (oude) Burgerlijk Wetboek bevat geen uitdrukkelijke regeling, maar het aankomende verbintenissenrecht en de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie laten er geen twijfel over bestaan: dergelijke overeenkomsten kunnen nietig zijn, maar zijn dat niet noodzakelijk. Dit seminarie gaat in op de onbeantwoorde vervolgvraag: in welke omstandigheden is nietigheid op haar plaats? En waarom? Om die vraag inzichtelijk te beantwoorden wordt tijdens dit seminarie een stappenplan geschetst, dat meteen ook wordt toegepast op recente rechtspraak in het aannemingsrecht.
Opmerkingen

Bij inschrijving is er mogelijkheid tot aankoop van de behandelde publicaties bij Intersentia: -15% bij aankoop van één boek, -25% bij aankoop van twee of meer.

Behandelde publicaties:

  • Bewijs en onrechtmatige daad (prof. dr. Wannes Vandenbussche)
  • Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht (Frederik Peeraer)

Indien u één of meerdere exemplaren wenst aan te kopen, gelieve dit per mail te melden naar gandaius@ugent.be (t.a.v. Hannah Defoer) met vermelding van de titel en/of auteur.