Maritiem Symposium 24

maritiemsymposium24
Nederlands

Het lijkt soms of het tijdperk van de voortschrijdende globalisering van de economie stilaan voorbij is. Waar de deur gisteren wijd open stond (al was dat soms vooral in één richting), gaat ze steeds vaker op een minder brede kier staan. De vraag rijst of de wereldhandel aan een herijking toe is. Voor havens en scheepvaart, die de doorgeefluiken van die
wereldhandel zijn, kan dat verregaande gevolgen hebben.

De kranten staan er vol van: met de Brexit trekt het Verenigd Koninkrijk de deur van de Europese Unie achter zich dicht, handelsoorlogen steken stokken in de wielen van de wereldhandel, sancties leggen de handel met landen zoals Iran en Rusland aan banden, China timmert voort aan het logistieke en infrastructurele luik van zijn nieuwverworven positie als toonaangevende wereldeconomie…

Voor havens en scheepvaart staat bij dit alles ontzettend veel op het spel. Als de goederenstromen gaan haperen of zich verleggen omwille van geopolitieke spanningen, het opwerpen van nieuwe handelsbelemmeringen of het losbarsten van handelsconflicten, dan voelen zij dat vaak het eerst. Een crisis loert dan om de hoek, al kunnen ook nieuwe kansen opduiken.

Het 24ste Maritiem Symposium van het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent buigt zich over dit thema. In een nieuwe, halfdaagse formule belichten zes sprekers vanuit hun achtergrond de nieuwe uitdaging waar de maritieme wereld voor staat.

Het symposium zal pas doorgaan als de maatregelen tegen COVID-19 een fysieke bijeenkomst toelaten.