Expert Lab: Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering

GA069-ExpertLab-Betekening-Bewijs
Nederlands

In het kader van de interuniversitaire samenwerking met de Universiteit Antwerpen over grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering vindt op vrijdag 20 oktober 2023 (11u45-14u30) te Gent een expert lab plaats over de grote uitdagingen en praktische knelpunten in deze materie, waaraan u ook digitaal kunt deelnemen.

Dit expert lab volgt op de Nexus online lecture over de nieuwe Betekenings- en Bewijsverordening die beschikbaar is vanaf maandag 2 oktober 2023.

Tijdens het lab zal onder meer worden ingegaan op:

 • Praktische problemen die verband houden met beide EU-verordeningen, zoals:
  • wat te doen indien er na het verstrijken van de termijn van één maand na de bevestiging van ontvangst van het stuk nog geen nieuws is van de ontvangende instantie?
  • kan een verzender uit een andere EU-lidstaat een elektronische betekening doen in België?
  • kan de Bewijsverordening gebruikt worden om bewijs te verkrijgen met het oog op een arbitrale procedure?
 • Delicate vraagstukken die rijzen wanneer de EU-verordeningen niet van toepassing zijn, zoals:
  • kan een Belgische rechter een online getuigenverhoor bevelen en afnemen van een persoon die zich een derde land bevindt zonder tussenkomst van een rechtbank in dat land?
  • kan een Zwitserse bank zich beroepen op zijn bankgeheim als wettige reden om geen gevolg te geven aan een Belgisch bevel tot overlegging van stukken?
  • mag een stuk na verloop van tijd geacht worden te zijn betekend wanneer een partij, ondanks de toepassing van het Haags Betekeningsverdrag, nooit een ontvangstbevestiging of bevestiging van een buitenlandse autoriteit heeft ontvangen?
  • belet de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Belgische onderneming om mee te werken aan een Amerikaans discovery-bevel wanneer er persoonsgegevens betrokken zijn?

U kunt zelf ook specifieke vragen of deelthema’s voorstellen aan Wannes.Vandenbussche@ugent.be en Cedric.Vanleenhove@ugent.be

11.45 u: Ontvangst en broodjeslunch

12.15 u: Deel I - Betekening

13.30 u: Deel II - Bewijsvoering

14.30 u: Einde

Het panel bestaat uit:

 • De moderatoren:
  • Prof. dr. Wannes Vandenbussche (UGent, advocaat balie Brussel)
  • Prof. dr. Cedric Vanleenhove (UGent)
 • De sprekers van de Nexus online lecture
  • Prof. dr. Jachin Van Doninck (VUB, advocaat balie Brussel)
  • Karolien Emmerechts (advocaat balie Brussel, VUB)
  • Kim Swerts (UAntwerpen, advocaat balie Limburg)
 • Een advocaat, magistraat en gerechtsdeurwaarder met expertise in het domein:
  • Lotte Vanfraechem (advocaat)
  • Ilse Couwenberg (raadsheer Hof van Cassatie)
  • Patrick Gielen (gerechtsdeurwaarder)

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Expert Lab 20/10/2023

Online beschikbaar
Beschrijving

Een papieren uitgave van de Nexus Lecture 'Grensoverschrijdende betekening en bewijsvoering' kan je - na je inschrijving - bestellen via een e-mail aan gandaius@ugent.be. De kostprijs is € 25 (incl. btw, excl. verzendingskosten) en wordt rechtstreeks met de uitgever verrekend.