Subsidies

Voor de meeste opleidingen en studiedagen vragen we een erkenning aan bij de kmo-portefeuille, zodat je er gebruik van kan maken voor het betalen van het inschrijvingsgeld. 

Bij enkele opleidingen is het ook mogelijk om een beroep te doen op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Wanneer welke subsidies mogelijk zijn, staat vermeld bij elke opleiding en studiedag.

Kmo-portefeuille

Ook na de hervorming van de kmo-portefeuille in 2023 kan u deze gebruiken voor (de meeste van) onze activiteiten.

Gebruik het volgende erkenningsnummer bij uw aanvraag bij de kmo-portefeuille:

  • DV.O103194 (opgelet: na 'DV.' volgt de hoofdletter O en vervolgens 6 cijfers): voor al onze studiedagen, congressen en vormingsreeksen.

Belangrijk:

  1. Uw aanvraag bij de kmo-portefeuille moet gebeuren vóór de start of uiterlijk 14 dagen na de start van de cursus.
  2. U betaalt NIET rechtstreeks aan de UGent. U stort de gevraagde bijdrage in het inschrijvingsgeld aan de kmo-portefeuille, die het volledige inschrijvingsgeld doorstort naar de UGent.
  3. Wanneer u op de site van de kmo-portefeuille de opdracht tot betaling aan de UGent geeft, vermeld dan steeds de gestructureerde mededeling op de UGent-factuur.

Meer informatie over de kmo-portefeuille

Vlaams Opleidingsverlof

Voor de volgende opleidingen kan u gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV):

  • opleiding Bemiddeling (basismodule + specialisatiemodules)
  • opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen

Voor de opleiding Bemiddeling kan u desgevallend ook gebruik maken van het Betaald Educatief Verlof van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie: