Poging tot verzoening in het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Bemiddelingsvaardigheden als sleutels om tot verzoening te komen.

GA092-verzoening-gerechtsdeskundigen
Nederlands

Elke gerechtsdeskundige (ongeacht het domein) wordt vanuit de regels voor deskundigenonderzoek zoals opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek verondersteld om tijdens zijn opdracht een poging tot verzoening te organiseren. Geen eenvoudige klus in het licht van de in basis reeds veeleisende opdracht van een gerechtsdeskundige.

Nochtans biedt het deskundigenonderzoek en het feit dat je als gerechtsdeskundige de plicht hebt om een poging tot verzoening te organiseren heel wat unieke kansen. Je bereikt een publiek dat anders nooit in overleg tot een oplossing zou komen. Het geeft je de kans om partijen te laten kennis maken met bemiddeling. Je kan hen helpen om weloverwogen een oplossingstraject voor hun meningsverschil / conflict te kiezen. Je kan een zeer diverse waaier aan bemiddelingsvaardigheden gebruiken om de slaagkans van je poging tot verzoening aanzienlijk te verhogen.

Tijdens deze twee daagse opleiding laten we je zelf kennis maken met wat bemiddeling wel en niet is. We zetten op een rijtje wat je als gerechtsdeskundige uit bemiddeling kan gebruiken tijdens je poging tot verzoening. We bieden een model aan om in elk geval een eerste gesprek met de betrokkenen te voeren om hen te laten ondervinden wat een verdere poging tot verzoening voor hen zou kunnen betekenen. Dit betekent dat de gerechtsdeskundige standaard een gesprek organiseert als trajectbemiddelaar om te zien of verdere verzoening mogelijk is. Op die manier geven we de vage omschrijving art 977 uit het GW zeer concreet vorm.

We reiken theoretische handvatten aan uit de interest based onderhandelingsmethode van Ury en Fischer, we verkennen de axioma’s van de communicatietheorie als basis om tussen te komen in menselijke verhoudingen, we stellen een gestructureerde procedure voor die je kan hanteren doorheen de verzoeningspoging.  We zoomen in op een gesprek hetzij kort na de installatie of bij het voorverslag dat standaard kan georganiseerd worden door elke gerechtsdeskundige. Op basis van deze theoretische handvatten oefenen we om dit om te zetten en toe te passen in de praktijk.

Hierdoor kan elke gerechtsdeskundige voldoende beslagen een poging tot verzoening organiseren met de nodige body.

  • De sessies starten telkens om 09.30 en eindigen om 15.30 uur.
  • Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks.

  • Voor deze nascholing werd erkenning aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie (FBC).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Poging tot verzoening in het gerechtelijk deskundigenonderzoek

Beschrijving
  • Doelpubliek: gerechtsdeskundigen in alle domeinen.

Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Prijs
€ 295,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)