Micro-credential 'International and European Procedure'

Ontdek het internationale en Europese procesrecht met onze boeiende micro-credential. Speciaal ontworpen om jouw inzicht te verdiepen in grensoverschrijdende juridische procedures. Heb je al voorkennis van het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht? Dan heb je een voorsprong, maar het is zeker geen vereiste.

Deze micro-credential is een waardevolle aanvulling voor gerechtelijke professionals en hun teams die regelmatig te maken hebben met complexe internationale zaken. Maar ook beleidsmedewerkers en medewerkers van verschillende externe partijen zullen profiteren van een breder begrip van dit fascinerende procesgebied.

Dompel jezelf onder in de wereld van internationale rechtszaken en vergroot je kennis en vaardigheden met onze gerichte micro-credential. Word een expert in grensoverschrijdend procesrecht en zet een nieuwe stap in je juridische carrière!

 1. Inleiding: De internationalisering en Europeanisering van het procesrecht 

  Ontdek hoe het procesrecht evolueert in een steeds meer geglobaliseerde en Europees georiënteerde juridische wereld.

 2. Rechtbankprocedures versus buitengerechtelijke conflictafhandeling 

  Leer de verschillen tussen gerechtelijke procedures en alternatieve geschillenbeslechting, en ontdek welke aanpak het beste past bij verschillende situaties.

 3. Basisprincipes van internationale bevoegdheid 

  Krijg inzicht in de fundamentele principes die bepalen welke rechtbanken verantwoordelijk zijn voor het behandelen van internationale geschillen.

 4. De rol van partijautonomie in het internationaal en Europees procesrecht 

  Ontdek hoe partijen in staat zijn om hun procesrechten vorm te geven binnen de grenzen van internationale en Europese wetgeving.

 5. Grensoverschrijdende betekening of kennisgeving van stukken 

  Verken de complexe uitdagingen van het correct betekenen of kennisgeven van juridische documenten in internationale zaken.

 6. Bewijs 

  Leer hoe bewijsvoering verschilt en uitdagingen met zich meebrengt in internationale en Europese juridische contexten.

 7. Erkenning en tenuitvoerlegging

  Ontdek de procedures voor het erkennen en afdwingen van gerechtelijke beslissingen over grenzen heen, en hoe deze processen worden gestroomlijnd binnen Europese en internationale wetgeving.

 8. Collectieve procedures 

  Verdiep je in de mechanismen voor het behandelen van geschillen op collectieve basis en de implicaties hiervan voor internationale en Europese geschillenbeslechting.

 9. De Europese eengemaakte procedures 

  Verken de doelstellingen en procedures van de Europese Unie om geschillen te beslechten via gestandaardiseerde processen over de grenzen heen.

 10. De invloed van artikel 6 EVRM op de burgerlijke procedure 

  Analyseer de impact van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op burgerlijke procedures en de bescherming van de rechten van individuen.

 11. De invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie op het nationale procesrecht 

  Onderzoek hoe de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie het nationale procesrecht vormgeeft en beïnvloedt, en de implicaties daarvan voor de praktijk.

Dompel jezelf onder in deze boeiende onderwerpen en ontwikkel een diepgaand begrip van internationaal en Europees procesrecht met onze gerichte opleidingsmodules.

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. 
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'International and European Procedure'

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden

Heb je al voorkennis van het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht? Dan heb je een voorsprong, maar het is zeker geen vereiste.

Opmerkingen

Eindcompetenties:

 1. Grondige kennis hebben van de toepasselijke verdragen en wetgeving inzake het internationale en het Europese burgerlijke procesrecht, met inbegrip van de relevante rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie.
 2. Kritisch reflecteren over actuele vraagstukken in dit domein, rekening houdend met de voortdurende evolutie van de wetgeving en rechtspraak.
 3. Problemen die rijzen bij de toepassing van procedureregels in grensoverschrijdende context herkennen en analyseren
 4. Een juridische redenering opbouwen met betrekking tot een procedurekwestie
 5. Concrete casusposities oplossen waarin verschillende rechtsvragen aan de orde zijn
 6. Zelfstandig de (evoluerende) rechtsregels toepassen in nieuwe, concrete en complexe situaties. 
 7. Eigen oplossingen mondeling en schriftelijk beargumenteren