PUC Willy Delva 47: Transparantie in het overheidsoptreden

PUCDelva-47
Nederlands

Optreden van de overheid en transparantie, het klinkt als een evidentie of minstens als een na te streven ideaal. Juridisch ligt het echter niet zo evident. Haast iedere jurist heeft wel een eigen begrip en invulling van “transparant overheidsoptreden”. De Raad van State blijkt “transparantie’ dan weer “niet te kennen” (sic) als beginsel van behoorlijk bestuur. En in bepaalde gevallen verplicht de wetgeving de overheid om voorzichtig met transparantie om te springen, dit om privacy- of commercieel gevoelige gegeven te beschermen. Hoog tijd dus om een stand van zaken op te maken.

Wil je inschrijven voor de volledige reeks en genieten van de substantiële korting? Schrijf dan in voor elke sessie en voor het verslagboek. Bij het afrekenen (winkelmand rechtsbovenaan) kies je dan bij elk voor de uitzonderingsprijs 'inschrijving volledige reeks'.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Sessie 1: de bronnen van de transparantie in overheidscontext

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

'Het transparantiebeginsel: een inleiding' door Stéphanie De Somer (docent Vrije Universiteit Brussel en deeltijds docent Universiteit Antwerpen, advocaat) en Annelien Stijleman (doctoraatsbursaal Bijzonder Onderzoeksfonds Universiteit Antwerpen)

 • Transparantie als principe van good governance: much ado about everything?
 • Evolueert het transparantiebeginsel naar een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?
 • Een kritische blik op transparantie als hoogste goed in het bestuursrecht.

'Transparantie bij overheidspersoneel' door Alexander De Becker (hoofddocent Universiteit Gent)

 • Transparantie bij aanwerving/bevordering van overheidspersoneel: een dwarsdoorsnede.
 • Transparantie bij aanpassingen van regelgeving inzake overheidspersoneel.
 • Transparantie bij rechtsbescherming: gelijkheid tussen statutair en contractueel personeel?

Sessie 2: transparantie in het ruime omgevingsrecht

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

'Transparantie in het onroerend erfgoedrecht' door Lise Vandenhende (doctor-assistent Universiteit Gent)

 • Gebeurt de keuze van beschermingsinstrument (inventaris – bescherming) transparant?
 • Transparantie bij de selectie van beschermenswaardig erfgoed, zowel inhoudelijk als procedureel.
 • Enkele problemen inzake transparantie van de rechtsgevolgen van een bescherming.

'Transparantie en het Verdrag van Aarhus: hinkstapspringen richting Utopia?' door Hendrik Schoukens (doctor-assistent Universiteit Gent, advocaat)

 • Toegang tot milieu-informatie: van uitzondering naar regel?
 • Inspraak: balanceren tussen inspraakrecht en –plicht?
 • Toegang tot de rechter: het Janus-gezicht van de Europese Unie en de nationale rechter als fallback?

'Transparantie in de ruimtelijke ordening' door Pieter-Jan Defoort (advocaat)

 • Transparantie voor aanvrager en klager in de besluitvorming over een aanvraag voor een omgevingsvergunning.
 • Transparantie in de besluitvorming en uitvoering van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP).

Sessie 3: transparantie bij het economisch optreden van de overheid

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving
'Transparantie bij verkopen van activa, het nemen van participaties en inzake overheidsopdrachten' door David D'Hooghe (deeltijds hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven, advocaat) i.s.m. Leen De Vuyst (advocaat) en Lieselotte Schellekens (praktijkassistente Katholieke Universiteit Leuven, advocaat)
 • Toepassingsgebied van het transparantiebeginsel bij het aangaan van contractuele relaties.
 • Mogelijke uitzonderingen naar Belgisch en Europees recht.
 • Concrete draagwijdte van het transparantiebeginsel.
'Transparantie bij het toekennen, wijzigen en intrekken van subsidies' door Frederik Vandendriessche (gastprofessor Universiteit Gent, advocaat) en Caroline Cleynen (assisten Universiteit Gent)
 • Moet er een bekendmaking gebeuren alvorens subsidies toe te kennen?
 • In welke gevallen is een competitieve vergelijking van geïnteresseerden voor een subsidie vereist?
 • Welke transparantieverplichtingen heeft de overheid alvorens subsidies te kunnen wijzigen/intrekken?

Sessie 4: transparantie in procederen tegen de overheid, in het EU-recht en in het migratierecht

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving
'Transparantie en procederen tegen de overheid' door Ann-Sophie Vandaele (gastprofessor Universiteit Gent)
 • Beroepsmogelijkheden en hun verplichte vermelding: recente (en toekomstige?) evoluties.
 • Streng maar voorspelbaar? Transparantie vanwege de (bestuurs)rechter en het recht op toegang tot een rechter.
'Transparantie in het EU-recht' door Peter Van Elsuwege (hoofddocent Universiteit Gent)
 • Transparantie als algemeen beginsel van Unierecht: relevante rechtspraak van het Hof van Justitie doorgelicht.
 • Transparantie in het EU-besluitvormingsproces. Toegang tot documenten van EU-instellingen.
'Transparantie in het migratierecht' door Ellen Desmet (docent Universiteit Gent)
 • De besluitvorming in asiel- en migratiezaken doorgelicht.
 • De specifieke case van de humanitaire visa.

Verslagboek

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

Personen die zich inschrijven voor de volledige reeks (sessie één tot en met vier) ontvangen gratis het verslagboek.

(Publicatiedatum is onder voorbehoud: we hopen op een snellere publicatie.)