Phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer: een stand van zaken

GA056-Phishing
Nederlands

Het aantal gevallen van phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer (zoals whaling, bankkluisfraude, factuurfraude, …) nam de voorbije jaren een hoge vlucht. Tijdens deze studienamiddag belichten een aantal experten de verschillende juridische facetten van dit fenomeen elk vanuit een eigen invalshoek. We willen daarbij in de eerste plaats het publiek informeren omtrent de precieze draagwijdte van het actuele juridische kader. Daarnaast willen we een aantal tendensen in de rechtspraak blootleggen, inzicht bieden in de aanpak vanuit de parketten en een aantal punten tot verbetering van het bestaande wettelijke kader naar voor schuiven. Op het einde van de studienamiddag is uitgebreid ruimte voorzien voor vraagstelling en debat vanuit het publiek.

16.00 Inleiding - Diederik Bruloot, hoofddocent UGent, advocaat

16.10. Overzicht van het actuele juridische kader inzake fraude in het betaalverkeer - Reinhard Steennot, hoogleraar UGent

16.45 Bestrijding van Phishing: de aanpak vanuit van de parketten - Jochen van Aalst, substituut-procureur des Konings te West-Vlaanderen – economische en financiële sectie

17.20 Het onderscheid tussen toegestane en niet-toegestane betaaltransacties - Glenn Heirman, advocaat DLA Piper, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen

17.55 Het aansprakelijkheidsregime bij fraude in het betaalverkeer – tendensen in de rechtspraak - Dominique Blommaert, partner Janson Baugniet, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Financieel recht

18.30 Q & A

19.00 Einde

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer: een stand van zaken

Online beschikbaar
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend (registratienummer: BSC-0001617). Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Bij betaling door het IGO: voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.