Omgevingsrecht

Gandaius Academy biedt in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) een opleidingsprogramma ‘Omgevingsrecht’ aan. Op een interactieve manier worden de deelnemers wegwijs gemaakt in het omgevingsrecht en omgevingsbeleid. Zowel theorie en praktijk als recht en techniek komen van A tot Z aan bod.

Het omgevingsrecht valt niet meer weg te denken uit de huidige rechtspraktijk. Deze jaaropleiding is een must voor elke jurist! 

- prof. dr. Hendrik Schoukens

 • Europese en Vlaamse natuurwetgeving: van stikstofcrisis naar EU natuurherstelwet, met of zonder brokken? (Donderdag 26 september 2024)
  • Dagvoorzitter: Hendrik Schoukens (UGent)
  • De Europese en Vlaamse natuurwetgeving is volop in beweging. Terwijl Vlaanderen nog worstelt met de decretale vertaling van de stikstofregels, is Europa daar al met een nieuwe Natuurherstelwet. En dan blijkt plots op Vlaams niveau de rechtspraak over soortenbescherming en bosbehoud steeds verder aan te scherpen. Deze studiedag helpt u om terug de ‘bomen’ door het spreekwoordelijke ‘bos’ te zien. 
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • De omgevingsvergunning: een stand van zaken (Donderdag 17 oktober 2024)
  • Dagvoorzitter: Arnout Schelstraete (UGent)
  • In nauwe interactie met de deelnemers overlopen Isabelle Larmuseau (VVOR) en Arnout Schelstraete (UGent) de volledige omgevingsvergunningsprocedure ‘van A tot Z’, met veel aandacht voor de wijzigingen in de vergunningenregelgeving en voor de nieuwe tendensen in de vergunningenrechtspraak van het voorbije jaar.
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling en... de bouwshift (Donderdag 28 november 2024)
  • Dagvoorzitter: Geert Van Hoorick (UGent)
  • De ruimtelijke planning geraakt in de ban van de bouwshift en het beperken van het ruimtebeslag. Ook spelen omgevingstoetsen uit andere sectorale wetgevingen, een toenemende rol. Tevens hebben het Decreet op de woonreservegebieden en het Instrumentendecreet een nieuw speelveld gecreëerd. Dit maakt het interessant om op deze evoluties dieper in te gaan.
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • Water: op naar een goede toestand van de Vlaamse waterlichamen? (Donderdag 12 december 2024)
  • Dagvoorzitter: Cathy Suykens (Universiteit Utrecht)
  • De Nederlands-Vlaamse rechtspraak over milieugebruiksruimte in relatie tot stikstof leidt tot de vraag of ook waterverontreiniging een grond zal vormen om in de Lage Landen economische activiteiten te blokkeren. Dat het ontoereikend gezuiverd water ons aan de lippen staat, bleek uit recent onderzoek van het Financieele Dagblad, het platform Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw. Onderzoeksjournalisten stelden vast dat allesbehalve geactualiseerde lozingsvergunningen van tientallen bedrijven in Nederland te veel milieugebruiksruimte innemen. Nochtans verplicht artikel 11, lid 5 van de Europese Kaderrichtlijn Water de Lidstaten tot het onderzoeken en zo nodig herzien van vergunningen, wanneer uit monitorings- of andere gegevens blijkt dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor een waterlichaam vermoedelijk niet worden bereikt. Nu de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027 bepalen dat Vlaanderen tegen de deadline van 22 december 2027 amper 8 procent van de 195 oppervlaktewaterlichamen in goede toestand zal hebben gebracht, lijkt aan die voorwaarde te zijn voldaan. Hoog tijd dus voor een stand van zaken over waterbeleid, waterregelgeving en waterrechtspraak.
 • Chemische stoffen versus de ‘Chemicals Strategy for Sustainability’ 

  (Deze studiedag wordt verplaatst naar een nader te noemen datum )

  • Dagvoorzitter: Isabelle Larmuseau (VVOR)
  • Het begrip ‘planetaire grenzen’ werd in 2009 geïntroduceerd door de Zweedse aardwetenschapper Johan Rockström. Hij stelde negen grenzen vast waarbinnen de mensheid moet opereren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen op aarde. Een van de inmiddels overschreden planetaire grenzen is de chemische verontreiniging van toxische stoffen en plastics, en de concentratie schadelijke verbindingen in de atmosfeer. De snelheid waarmee verontreinigende stoffen in het milieu opduiken, maakt het de overheid moeilijk om de risico’s in te schatten en de problemen te beheersen. Zelfs na stopzetting zal de chemische verontreiniging verder effecten op mens en milieu blijven hebben. De aanpak van dit probleem wordt gezien als een eerste stap voor een veilig voortbestaan van de mensheid.

Neem de gedetailleerde dagprogramma's door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Coördinatoren

Prof. dr. Hendrik Schoukens (UGent), prof. dr. Geert Van Hoorick (UGent), mr. Isabelle Larmuseau (VVOR)

 • Duur lesdag: 09.00 - 16.45 uur
 • Locatie: Faculteit Recht en Criminologie (UGent)
 • De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Erkenningen

 • Voor deze studiedag werden erkenningen/tussenkomst aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, notarissen en kandidaat-notarissen, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

Doelpubliek

Iedereen met interesse in de ordening en bescherming van de menselijke leefomgeving, ambtenaren (onder meer gemeentelijke milieu- en stedenbouwambtenaren), milieucoördinatoren, ruimtelijke planners, milieuconsultants, architecten, bouwpromotoren, overheids- en bedrijfsjuristen, advocaten en studenten.

Register here

Onze omgeving: lesdag 1 t.e.m. 10

Beschrijving

Dagprogramma

Neem de gedetailleerde dagprogramma's door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Inschrijvingsprijs

 • Basisprijs: €250
 • Kortingsprijs VVOR-leden en openbare besturen: €200

Wenst u aanspraak te maken op de kortingsprijs? Selecteer dan de bijbehorende uitzonderingscategorie in uw winkelmandje tijdens het bestelproces.

Goed om te weten

 • De les kan zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
 • Inschrijving is incl. twee koffiepauzes en een broodjeslunch.

 

Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Chemische stoffen versus de ‘Chemicals Strategy for Sustainability’ (lesdag 5)

Beschrijving

Deze studiedag wordt verplaatst naar een nader te noemen datum in het najaar van 2024. 

 • Dagvoorzitter: Isabelle Larmuseau (VVOR)

Het begrip ‘planetaire grenzen’ werd in 2009 geïntroduceerd door de Zweedse aardwetenschapper Johan Rockström. Hij stelde negen grenzen vast waarbinnen de mensheid moet opereren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen op aarde. Een van de inmiddels overschreden planetaire grenzen is de chemische verontreiniging van toxische stoffen en plastics, en de concentratie schadelijke verbindingen in de atmosfeer. De snelheid waarmee verontreinigende stoffen in het milieu opduiken, maakt het de overheid moeilijk om de risico’s in te schatten en de problemen te beheersen. Zelfs na stopzetting zal de chemische verontreiniging verder effecten op mens en milieu blijven hebben. De aanpak van dit probleem wordt gezien als een eerste stap voor een veilig voortbestaan van de mensheid.

Dagprogramma

Neem het gedetailleerde dagprogramma door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Inschrijvingsprijs

 • Basisprijs: €250
 • Kortingsprijs VVOR-leden en openbare besturen: €200

Wenst u aanspraak te maken op de kortingsprijs? Selecteer dan de bijbehorende uitzonderingscategorie in uw winkelmandje tijdens het bestelproces.

Goed om te weten

 • De les kan zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
 • Inschrijving is incl. twee koffiepauzes en een broodjeslunch.
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Price
250,00 €
This lesson is canceled

Europese en Vlaamse natuurwetgeving: van stikstofcrisis naar EU natuurherstelwet, met of zonder brokken? (lesdag 7)

Beschrijving
 • Dagvoorzitter: Hendrik Schoukens (UGent)

De Europese en Vlaamse natuurwetgeving is volop in beweging. Terwijl Vlaanderen nog worstelt met de decretale vertaling van de stikstofregels, is Europa daar al met een nieuwe Natuurherstelwet. En dan blijkt plots op Vlaams niveau de rechtspraak over soortenbescherming en bosbehoud steeds verder aan te scherpen. Deze studiedag helpt u om terug de ‘bomen’ door het spreekwoordelijke ‘bos’ te zien. 

Dagprogramma

Neem het gedetailleerde dagprogramma door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Inschrijvingsprijs

 • Basisprijs: €250
 • Kortingsprijs VVOR-leden en openbare besturen: €200

Wenst u aanspraak te maken op de kortingsprijs? Selecteer dan de bijbehorende uitzonderingscategorie in uw winkelmandje tijdens het bestelproces.

Goed om te weten

 • De les kan zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
 • Inschrijving is incl. twee koffiepauzes en een broodjeslunch.
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Price
250,00 €
Price reduction possible, depending on your profile (see shopping cart)

De omgevingsvergunning: een stand van zaken (lesdag 8)

Beschrijving
 • Dagvoorzitter: Arnout Schelstraete (UGent)

In nauwe interactie met de deelnemers overlopen Isabelle Larmuseau (VVOR) en Arnout Schelstraete (UGent) de volledige omgevingsvergunningsprocedure ‘van A tot Z’, met veel aandacht voor de wijzigingen in de vergunningenregelgeving en voor de nieuwe tendensen in de vergunningenrechtspraak van het voorbije jaar.

Dagprogramma

Neem het gedetailleerde dagprogramma door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Inschrijvingsprijs

 • Basisprijs: €250
 • Kortingsprijs VVOR-leden en openbare besturen: €200

Wenst u aanspraak te maken op de kortingsprijs? Selecteer dan de bijbehorende uitzonderingscategorie in uw winkelmandje tijdens het bestelproces.

Goed om te weten

 • De les kan zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
 • Inschrijving is incl. twee koffiepauzes en een broodjeslunch.

 

Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Price
250,00 €
Price reduction possible, depending on your profile (see shopping cart)

Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling en vice versa (lesdag 9)

Beschrijving
 • Dagvoorzitter: Geert Van Hoorick (UGent)

De ruimtelijke planning  geraakt in de ban van de bouwshift en het beperken van het ruimtebeslag. Ook spelen omgevingstoetsen uit andere sectorale wetgevingen, een toenemende rol. Tevens hebben het Decreet op de woonreservegebieden en het Instrumentendecreet een nieuw speelveld gecreëerd. Dit maakt het interessant om op deze evoluties dieper in te gaan.

Dagprogramma

Neem het gedetailleerde dagprogramma door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Inschrijvingsprijs

 • Basisprijs: €250
 • Kortingsprijs VVOR-leden en openbare besturen: €200

Wenst u aanspraak te maken op de kortingsprijs? Selecteer dan de bijbehorende uitzonderingscategorie in uw winkelmandje tijdens het bestelproces.

Goed om te weten

 • De les kan zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
 • Inschrijving is incl. twee koffiepauzes en een broodjeslunch.
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Price
250,00 €
Price reduction possible, depending on your profile (see shopping cart)

Water: op naar een goede toestand van de Vlaamse waterlichamen? (lesdag 10)

Beschrijving
 • Dagvoorzitter: Cathy Suykens (Universiteit Utrecht)

De Nederlands-Vlaamse rechtspraak over milieugebruiksruimte in relatie tot stikstof leidt tot de vraag of ook waterverontreiniging een grond zal vormen om in de Lage Landen economische activiteiten te blokkeren. Dat het ontoereikend gezuiverd water ons aan de lippen staat, bleek uit recent onderzoek van het Financieele Dagblad, het platform Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw. Onderzoeksjournalisten stelden vast dat allesbehalve geactualiseerde lozingsvergunningen van tientallen bedrijven in Nederland te veel milieugebruiksruimte innemen. Nochtans verplicht artikel 11, lid 5 van de Europese Kaderrichtlijn Water de Lidstaten tot het onderzoeken en zo nodig herzien van vergunningen, wanneer uit monitorings- of andere gegevens blijkt dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor een waterlichaam vermoedelijk niet worden bereikt. Nu de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027 bepalen dat Vlaanderen tegen de deadline van 22 december 2027 amper 8 procent van de 195 oppervlaktewaterlichamen in goede toestand zal hebben gebracht, lijkt aan die voorwaarde te zijn voldaan. Hoog tijd dus voor een stand van zaken over waterbeleid, waterregelgeving en waterrechtspraak.

Dagprogramma

Neem het gedetailleerde dagprogramma door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Inschrijvingsprijs

 • Basisprijs volledige opleiding: €250 
 • Kortingsprijs VVOR-leden en openbare besturen: €200

Wenst u aanspraak te maken op de kortingsprijs? Selecteer dan de bijbehorende uitzonderingscategorie in uw winkelmandje tijdens het bestelproces.

Goed om te weten

 • De lessen kunnen zowel live on campus als achteraf via video-opname worden gevolgd.
 • Inschrijving is incl. twee koffiepauzes en een broodjeslunch.
Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Inschrijven

Price
250,00 €
Price reduction possible, depending on your profile (see shopping cart)