Hervorming fiscale en sociale behandeling auteursrechten

GA058-hervorming-auteursrechten
Nederlands

De behandeling van auteursrechten en naburige rechten wordt op fiscaal en sociaal vlak hervormd.

Sinds 1 januari 2023 zijn nieuwe fiscale regels van toepassing op inkomsten uit de overdracht of licentieverlening van auteursrechten. Met die hervorming wenst de wetgever terug te keren naar de oorspronkelijke doelstelling van de belastingregeling: de toepassing van een passend fiscaal regime op inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen, in het kader van artistieke activiteiten. Om die doelstelling te bereiken, is het materiële en personele toepassingsgebied van het regime gewijzigd en zijn nieuwe financiële drempels geïntroduceerd. Intussen is een circulaire in opmaak om die gewijzigde toepassingsvoorwaarden nader te duiden.

De fiscale hervorming van het stelsel voor auteursrechten gaf reeds aanleiding tot uitvoerig debat omtrent het statuut van computerprogramma’s, maar bijvoorbeeld ook voor de uitgeverijsector en journalisten is er een belangrijke impact.

Overigens wordt niet alleen het fiscaal regime gewijzigd. Recent keurde de ministerraad de hervorming van de auteursrechten op het gebied van sociale zekerheid goed. Voor werknemers zal een auteursrechtvergoeding voortaan onder bepaalde voorwaarden buiten het loonbegrip vallen.

Inhoud

Onder het voorzitterschap van Mark Delanote, zullen Simon Geiregat, Alexander De Becker en Gauthier Vandenbossche de impact van de hervorming van auteursrechten en naburige rechten toelichten. Zowel auteursrechtelijke, fiscale als sociaalrechtelijke aandachtspunten komen daarbij aan bod. Tijdens dit seminarie zullen zij hun expertise en praktische ervaring delen, met focus op volgende vraagstukken:

 • Welke inkomsten vallen voortaan onder de bijzondere belastingregeling?
  • Wat bedoelt de wetgever met de verschillende verwijzingen naar tal van begrippen uit het auteursrecht en de naburige rechten?
  • Wat zijn werken van letterkunde of kunst en prestaties van uitvoerende kunstenaars? En wanneer worden zij beschermd door het ‘auteursrecht’?  Vallen ook softwareproducten (computerprogramma’s) daar mogelijk onder?
  • Op welke wijze kunnen auteurs en houders van naburige rechten hun werken en prestaties exploiteren?
  • Hoe wordt een overdracht of licentieverlening contractueel geregeld? Wat wordt er bedoeld met ‘wettelijke en verplichte licenties’?
 • Welke belastingplichtigen komen nog in aanmerking voor het bijzondere belastingregime?
  • Wat met belastingplichtigen zonder een kunstwerkattest?
 • Wat is de impact van de nieuwe financiële drempels?
  • Welke vergoeding kan er voorzien worden voor een overdracht of licentieverlening van auteursrechten?
  • Wat met de nieuwe 30/70-grens? En wanneer is er sprake van een ‘geleverde prestatie’?
  • Wanneer worden auteursrechten geherkwalificeerd als beroepsinkomsten?
 • Wanneer zijn er sociale bijdragen verschuldigd op auteursrechten?
  • Wat met auteursrechten op het vlak van de sociale zekerheid voor zelfstandigen? En wat geldt voor werknemers?
  • Zijn auteursrechten ‘loon’? Wat verandert er in de nabije toekomst?
 • Wanneer treden de nieuwe regels in werking? Is er voorzien in een overgangsregime?
 • 14.45 - 15.00 uur: Ontvangst en registratie
 • 15.00 - 15.10 uur: Inleiding door prof. dr. Mark Delanote (hoofddocent Universiteit Gent, advocaat Delanote Law)
 • 15.10 - 15.40 uur: Auteursrechtelijke perspectieven van het nieuwe belastingregime - Prof. dr. Simon Geiregat (gastprofessor Universiteit Gent, universitair docent Tilburg University)
 • 15.40 - 16.35 uur: Fiscale perspectieven van het nieuwe belastingregime - Drs. Gauthier Vandenbossche (assistent Universiteit Gent, wetenschappelijk adviseur Tiberghien)
 • 16.35 - 17.05 uur: Socialezekerheidsrecht - Prof. dr. Alexander De Becker (hoofddocent Universiteit Gent)
 • 17.05 - 17.15 uur: Q&A
 • Er is géén voorkennis vereist van het fiscaal recht, het socialezekerheidsrecht of van het auteursrecht om de studienamiddag mee te volgen.
 • De sessies kunnen worden gevolgd via fysieke aanwezigheid in het auditorium of via livestream.
 • Voor deze studienamiddag werden erkenningen/tussenkomst aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB), het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Hervorming fiscale en sociale behandeling auteursrechten

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Doelpubliek: Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, iedereen betrokken bij en/of geïnteresseerd in de materie.
Toelatingsvoorwaarden

Er is géén voorkennis vereist van het fiscaal recht, het socialezekerheidsrecht of van het auteursrecht om de studienamiddag mee te volgen.

Opmerkingen

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.