Micro-credential 'Selected Issues: Drug Policy'

Duik dieper in de wereld van drugsfenomenen met onze stimulerende micro-credential. Speciaal ontworpen voor iedereen die een grondiger begrip wil krijgen van drugsfenomenen, biedt deze micro-credential een boeiende verkenning aan de hand van actuele casestudies en internationaal empirisch onderzoek. Met de nadruk op de drugsaanbodzijde, zul je de diverse schakels van de aanbodsketen ontdekken, variërend van productie tot kleinhandel, voor specifieke drugsmarkten zoals opiaten, synthetische drugs, cocaïne en cannabis.

Je krijgt inzicht in hoe drugsmarkten functioneren en verkent alternatieve modellen voor de regulering ervan. Deze micro-credential wil jouw kritisch denkvermogen stimuleren en je laten reflecteren over de mogelijkheden en beperkingen van (internationaal) beleid met betrekking tot het drugsfenomeen.

Wat kun je verwachten:

 • Een overzicht van internationaal drugsbeleid en fundamentele basisbegrippen.
 • Onderzoek naar de werking van verschillende niveaus van de drugsmarkt in consumerende landen, inclusief lokale markten, bovenlokale handel en internationale drugshandel.
 • Gedetailleerde casestudies over drugsaanbod, zoals opiumproductie in Afghanistan, aanpak van Nieuwe Psychoactieve Stoffen, cocaïnehandel en de haven van Antwerpen, en lokale cannabisteelt.
 • Kritische bespreking van reguleringsmodellen toegepast op het cannabisfenomeen.

Schrijf je vandaag nog in en ontdek de fascinerende wereld van drugsfenomenen met onze micro-credential.

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. 
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Selected Issues: Drug Policy

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke competenties vereist om aan deze micro-credential deel te nemen.

Opmerkingen

Eindcompetenties:

 1. Een grondig en praktisch toepasbaar inzicht hebben in de begrippen, de theoretische inzichten en de onderzoeksmethoden van de belangrijkste disciplines die een bijdrage leveren (hebben geleverd) aan de studie van drugsfenomenen.
 2. Inzicht hebben in de mogelijkheden en grenzen van het drugsbeleid als antwoord op een maatschappelijk fenomeen.
 3. Een multidisciplinair inzicht hebben in de kwantitatieve, kwalitatieve en contextuele aspecten van het drugsfenomeen, met een Europese en internationale dimensie.
 4. Een persoonlijke, wetenschappelijk gefundeerde visie formuleren over de aanpak van drugsfenomenen.
 5. Zelfstandig de wetenschappelijke bronnen uit de criminologie op het vlak van drugsaanbod en het internationaal en Europees drugbeleid raadplegen, analyseren en beoordelen.
 6. Persoonlijke, originele en kritische reflecties op het internationaal en Europees drugsbeleid formuleren aan de hand van groepsdiscussies.
 7. Schriftelijk en mondeling een thema presenteren over verworven inzichten in de aanbodzijde van een drugsfenomeen en de aanpak ervan in het kader van internationaal en Europees beleid.
 8. Een kritisch-wetenschappelijke houding hebben tegenover bronnen,(wetenschappelijke) literatuur en (empirische) gegevens met betrekking tot (de aanpak van) de drugsaanbodszijde en het internationaal en Europees beleid terzake.
 9. Inzicht in de mechanismen volgens dewelke drugsmarkten functioneren, en alternatieve modellen van regulering van drugsmarkten.
 10. Getuigen van zin voor pluralisme, diversiteit en tolerantie bij het identificeren en beoordelen van bestaande, nieuwe of evoluerende elementen binnen het drugsfenomeen.
 11. Een grondige kennis van het wetenschappelijke en druggerelateerde Engels vakjargon