Micro-credential 'Insolventie, zekerheden, en executierecht'

Deze micro-credential richt zich tot iedereen die meer inzicht wil verwerven in insolventie-, zekerheden- en executierecht. Het is met name waardevol voor juridische professionals en hun teams die te maken hebben met bedrijven of particulieren die betalingsproblemen ondervinden.

Het programma begint met een grondige verkenning van de bronnen, basisbegrippen en belangrijkste spelers binnen het zekerheden-, executie- en insolventierecht.

Het tweede onderdeel richt zich op het zekerhedenrecht en behandelt onderwerpen zoals voorrechten, persoonlijke zekerheden (zoals borgtocht), zakelijke zekerheden (zoals pandrecht en hypotheekrecht), negatieve zekerheden en financiële zekerheden. De nadruk ligt hierbij op de concepten en de impact van het zekerheidsrecht, met speciale aandacht voor situaties van samenloop.

Het derde deel gaat dieper in op het beslag- en executierecht, beginnend met de overkoepelende principes van gedwongen tenuitvoerlegging, zoals reële executie, verhaalsexecutie, beslagrechter, beslagbaarheid, enzovoort. Vervolgens worden verschillende middelen tot tenuitvoerlegging behandeld, inclusief preventieve beslagen zoals bewarende beslagen, uitvoerend beslag, beslag op roerende goederen, beslag onder derden en beslag op onroerend goed.

Het vierde en laatste deel van het programma besteedt uitgebreid aandacht aan collectieve insolventieprocedures, waaronder de collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie en faillissement.

 

  • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten
  • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Insolventie-, zekerheden en executierecht (5 studiepunten)

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Faciliteiten

  • De deelnemer krijgt de mogelijkheid om opgenomen hoorcolleges (online) door te nemen. 
Toelatingsvoorwaarden

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op jouw eerder verworven kennis van het goederenrecht, het burgerlijk procesrecht en het handels- economisch recht.

Opmerkingen

Eindcompetenties:

  1. Kennis hebben van en inzicht hebben in de regelen van het Belgische insolventie-, zekerheden- en beslag- en executierecht.
  2. De verworven, vakspecifieke kennis en inzichten kunnen toepassen op concrete toepassingsgevallen.
  3. Inzicht hebben in de maatschappelijke context waarop het actuele insolventie-, zekerheden  en beslag- en executierecht. is geënt en daaromtrent kritisch kunnen reflecteren.
  4. Inzicht hebben in de wisselwerking tussen de regelen van insolventie-, zekerheden- en  beslag- en executierecht enerzijds en de regelen van het verbintenissenrecht, het vermogensrecht en het ruime ondernemingsrecht anderzijds.