Micro-credential 'Insolventie, zekerheden, en executierecht'

GA097-MC-insolventierecht
Nederlands

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang lerende die meer inzicht wil verwerven in insolventie-, zekerheden- en executierecht. Deze micro-credential is nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en hun medewerkers die in aanraking komen met ondernemingen of natuurlijke personen die betalingsproblemen ondervinden.

In een eerste deel van dit opleidingsonderdeel komen de bronnen, de basisbegrippen en de voornaamste actoren van het zekerheden-, executie- en insolventierecht aan bod.

Een tweede onderdeel betreft het zekerhedenrecht, waarbij achtereenvolgens aan bod komen: de voorrechten, de persoonlijke zekerheden (borgtocht), de zakelijke zekerheden (pand en hypotheek), de negatieve zekerheden en de financiële zekerheden. De klemtoon ligt daarbij voornamelijk op de concepten en de impact van het betrokken zekerheidsrecht in geval van samenloop.

In een derde onderdeel komt het beslag- en executierecht aan bod. Daarbij wordt vooreerst stilgestaan bij de overkoepelende principes inzake de gedwongen tenuitvoerlegging (o.m. de reële executie, verhaalsexecutie, beslagrechter, beslagbaarheid, …), om vervolgens dieper in te gaan op de onderscheiden middelen tot tenuitvoerlegging die ons recht kent en de daarop vooruitlopende bewarende beslagen (bewarend beslag, uitvoerend beslag, beslag op roerend goed, beslag onder derden, beslag op onroerend goed).

In een vierde en laatste deel van dit opleidingsonderdeel komen de collectieve insolventieprocedures uitgebreid aan bod, nl. de collectieve schuldenregeling, de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement.

De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.  

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Insolventie-, zekerheden en executierecht (5 studiepunten)

Online beschikbaar
Beschrijving
  • Trefwoorden: faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling, voorrecht, hypotheek, pand, beslag, gedwongen tenuitvoerlegging, evenredige verdeling, rangregeling
  • Doelgroep: Deze micro-credential is nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en hun medewerkers die in aanraking komen met ondernemingen of natuurlijke personen die betalingsproblemen ondervinden.
  • Onderwijstaal: Nederlands

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend (registratienummer: BSC-0001503). Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Faciliteiten

  • De deelnemer krijgt de mogelijkheid om opgenomen hoorcolleges (online) door te nemen. 
Toelatingsvoorwaarden

Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de door de levenslang leerder verworven kennis van het goederenrecht, het burgerlijk procesrecht en het handels- economisch recht.

Opmerkingen

Eindcompetenties:

  1. Kennis hebben van en inzicht hebben in de regelen van het Belgische insolventie-, zekerheden- en beslag- en executierecht.
  2. De verworven, vakspecifieke kennis en inzichten kunnen toepassen op concrete toepassingsgevallen.
  3. Inzicht hebben in de maatschappelijke context waarop het actuele insolventie-, zekerheden  en beslag- en executierecht. is geënt en daaromtrent kritisch kunnen reflecteren.
  4. Inzicht hebben in de wisselwerking tussen de regelen van insolventie-, zekerheden- en  beslag- en executierecht enerzijds en de regelen van het verbintenissenrecht, het vermogensrecht en het ruime ondernemingsrecht anderzijds.