Micro-credential 'Publieke politiestudies'

GA097-politiestudies
Nederlands

Deze micro-credential biedt een uitgebreid overzicht van de evolutie van het politiewezen en de verschillende rollen die politie-instellingen in onze samenleving vervullen. Je krijgt inzicht in zowel nationaal als internationaal onderzoek naar politie en wordt geïnformeerd over de belangrijkste thema's en discussies in dit veld.

Of je nu een professional bent die werkzaam is bij de politie, inspectiediensten of inlichtingendiensten, of gewoon geïnteresseerd bent in dit onderwerp, deze cursus biedt waardevolle kennis en inzichten. Je krijgt de kans om recente wetenschappelijke inzichten over politie en politiewerk te verkennen en deel te nemen aan actuele discussies binnen dit domein.

De cursus richt zich op het bevorderen van een kritische denkwijze over de rol van politiediensten in de maatschappij en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij de aanpak van crimineel gedrag en bedreigingen.

We beginnen met een analyse van politieorganisaties en -structuren in naburige landen, gevolgd door een bespreking van prominente politiemodellen. Tot slot bieden we een overzicht van zowel nationaal als internationaal onderzoek naar politie, waardoor je een volledig beeld krijgt van dit belangrijke aspect van onze samenleving.

Schrijf je vandaag nog in en word een autoriteit op het gebied van politiewerk en politieonderzoek!

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus te volgen, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.
 • De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de reguliere studenten.  
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'Publieke politiestudies'

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden

Er wordt geen diepgaande voorkennis verwacht. Het vak bouwt verder op het 1e bachelor vak Politiële en Gerechtelijke Organisatie. Vaardigheid om anderstalige teksten (Engels) individueel door te kunnen nemen en te analyseren.

Opmerkingen

Eindcompetenties:

 1. Een grondige kennis van en praktisch toepasbaar inzicht hebben in de diverse politiemodellen -en strategieën enerzijds en politiestructuren anderzijds en de belangrijkste kenmerken ervan kunnen onderkennen.
 2. Een grondige kennis hebben van en inzicht hebben in het wetenschappelijke onderzoek inzake publieke politie en kunnen verwerken bij eigen wetenschappelijk onderzoek.
 3. Op kritische wijze vakliteratuur beoordelen, interpreteren en integer gebruiken.
 4. Kritisch reflecteren op het eigen leerproces en denken. Bereid zijn om dit bij te sturen.
 5. Een persoonlijke visie en originele en kritische bedenkingen helder schriftelijk formuleren in een kwaliteitsvolle paper.
 6. Persoonlijke standpunten en/of resultaten van (eigen) onderzoek helder mondeling communiceren.
 7. Bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de jurist/ criminoloog in de publieke politiefunctie.
 8. Kritisch reflecteren en rapporteren over een presentatie van een collega-student.