Micro-credential 'Verdiepend publiek procesrecht'

GA097-MC-publiekprocesrecht
Nederlands

De cursus beoogt je een inzicht te verschaffen in het kluwen van technieken van rechtsbescherming tegen de (vnl. administratieve) overheid binnen de Belgische interne rechtsorde. We duiken diep in op de rechtsbescherming tegen de uitvoerende macht van overheden. We behandelen een breed scala aan onderwerpen, variërend van administratieve beroepen tot de rechtsmacht van de rechter en de bevoegdheden van de Raad van State. Of je nu een juridische professional bent of gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp, deze cursus biedt waardevolle inzichten en kennis.

Naast de essentiële onderwerpen, bieden we ook flexibiliteit. Afhankelijk van de interesses van de studenten en de actualiteit, kunnen andere onderwerpen aan bod komen, zoals het functioneren van het Grondwettelijk Hof en andere administratieve rechtscolleges.

Tegen het einde van de cursus zul je in staat zijn om conflicten met overheden correct te analyseren, een strategie te ontwikkelen voor de behandeling van dergelijke geschillen, en procedures voor administratieve rechtscolleges of het Grondwettelijk Hof succesvol af te ronden. Bovendien leer je kritisch te reflecteren over het systeem van rechtsbescherming en een gefundeerd oordeel te vormen over procedureregelingen in geschillen tegen de overheid.

Mis ook niet de kans om deel te nemen aan interessante studiedagen binnen het vakgebied die je kennis verder kunnen verdiepen.

Schrijf je vandaag nog in en word een expert in rechtsbescherming tegen overheden met onze cursus!

 • Je hebt de keuze om de microcredential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. 
 • De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'Verdiepend publiek procesrecht'

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden
 • Het is aanbevolen dat je de eindcompetenties bezit van de opleidingsonderdelen Staatsrecht, Bestuursrecht en Procesrecht.
Opmerkingen

Eindcompetenties:

 1. Grondige kennis hebben van het Belgische apparaat van rechtsbescherming tegen overheidsoptreden
 2. Grondige kennis hebben van en inzicht hebben in het bestuursprocesrecht, zowel theoretisch als praktisch.
 3. In probleemsituaties de juiste techniek gebruiken om een procedure correct te voeren, en deze keuze ook juridisch verantwoorden en beargumenteren
 4. In concrete gevallen de gevolgen inschatten van de mogelijke procedures, en rekening houdend daarmee een beredeneerde keuze maken/strategie ontwikkelen in te volgen procedures.
 5. Mondeling reflecteren en discussiëren over het kennisdomein
 6. Kritisch reflecteren over het systeem van rechtsbescherming
 7. Zelfstandig een gefundeerd oordeel vormen over (aspecten van) de procedureregeling in geschillen tegen de overheid
 8. Aan de hand van een kritische studie van relevant bronnenmateriaal een heldere en rechtswetenschappelijke tekst opstellen over een onderwerp binnen het domein van het publiek procesrecht
 9. Tekstmateriaal binnen het vakdomein kritisch lezen en analyseren en erover rapporteren in groep.