Micro-credential 'Bijzondere overeenkomsten'

GA097-bijzondere-overeenkomsten
Nederlands

Wil jij een solide basis leggen in de fascinerende wereld van bijzondere overeenkomsten? Ontdek de kernprincipes van essentiële contracten zoals koop, huur, aanneming en meer.

Deze micro-credential richt zich op de burgerlijke aspecten van deze overeenkomsten, waardoor je een diepgaand begrip krijgt van hun impact en toepassing. 

Schrijf je nu in en maak je klaar om jouw kennis en vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

 

Waarom zou deze micro-credential interessant voor jou kunnen zijn?

 • Je bent een juridische professional die je kennis wil uitbreiden of opfrissen op het gebied van burgerlijk recht, met specifieke focus op bijzondere overeenkomsten.
 • Je bent student die een opleiding volgt in gerelateerde disciplines en je begrip van burgerlijke aspecten van overeenkomsten wil verdiepen.
 • Je bent een zakelijke professional die betrokken is bij contractonderhandelingen of het opstellen van overeenkomsten en je wil jouw juridische expertise versterken.
 • Je bent ambtenaar of beleidsmaker die betrokken is bij wetgeving of regelgeving met betrekking tot overeenkomsten en je wil een beter begrip krijgen van de burgerlijke aspecten ervan.
 • Deel I. Koop: algemene beginselen, consumentenkoop, Weens Koopverdrag
 • Deel II. Huur: algemeen huurrecht, woninghuur, studententhuur, handelshuur
 • Deel III. Aanneming
 • Deel IV. Lastgeving
 • Deel V. Bewaargeving
 • Deel VI. Dading
 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus te volgen, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'Bijzondere overeenkomsten'

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden
 • Geen diplomavereisten
 • We raden aan dat je over basiskennis van het verbintenissenrecht beschikt om optimaal te kunnen profiteren van deze micro-credential.
 • Een actieve kennis van het Nederlands en een passieve juridische kennis van het Frans is een must.
Opmerkingen

Eindcompetenties:

 1. Basiskennis hebben van en een inzicht hebben in de grondslagen en de structuren van het in België geldende recht over de bijzondere overeenkomsten.
 2. Juridische informatie opsporen en op een wetenschappelijk verantwoorde manier verwerken.
 3. De specifieke rechtsbegrippen uit het kennisdomein in het Nederlands en Frans begrijpen.
 4. Mondeling juridische begrippen en ideeën correct kunnen verwoorden.
 5. Formuleren van een eenvoudige juridische argumentatie binnen het kennisdomein.
 6. Blijk geven van een houding van zelfstudie en levenslang leren uit ervaring.
 7. Getuigen van een kritische houding ten aanzien van lacunes in de wetgeving.
 8. Openstaan en zoeken naar mogelijkheden tot actualisering en verbetering van de regelgeving m.b.t. de bijzondere overeenkomsten
 9. Zich bewust zijn van de rol van de bijzondere overeenkomsten als instrument in het economisch leven (koop, handelshuur, aanneming, lastgeving) en in het maatschappelijk verkeer (consumentenkoop, algemeen huurrecht, woninghuur, dading).
 10. Inzicht hebben in de betekenis van de economische, sociologische, sociaalpsychologische en politieke factoren die het recht beïnvloeden, vorm geven en/of ondersteunen.
 11. De methoden eigen aan de rechtswetenschap en de rechtspraktijk kennen.
 12. Relevante rechtsfeiten detecteren en kwalificeren en adequate rechtsvragen formuleren over casussen.