Micro-credential 'Verdiepend personen- familie- en relatievermogensrecht'

Ontdek de nieuwste ontwikkelingen in personen-, familie- en relatievermogensrecht met onze boeiende micro-credential. 

Deze micro-credential biedt een verdieping en uitbreiding van basiskennis over personen-, familie- en relatievermogensrecht, met een speciale focus op recente wijzigingen in wetgeving en rechtspraak die relevant zijn voor professionals zoals advocaten, magistraten, notarissen en ambtenaren van de burgerlijke stand.

We richten ons op de meest recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht, inclusief wijzigingen op wetgevend vlak en belangrijke uitspraken in de rechtspraak en doctrine. Onze analyse van het Belgische rechtssysteem wordt gedaan vanuit het perspectief van het gelijkheidsbeginsel en internationale verdragen waaraan ons land gebonden is.

Een belangrijk aspect van deze cursus is de focus op recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, waarin bepalingen uit het interne familierecht worden getoetst aan de grondrechten. We besteden ook aandacht aan de rechtspositie van transgender personen en recent Belgisch empirisch familierechtelijk onderzoek.

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus te volgen, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'Verdiepend personen-, relatie- en familievermogensrecht'

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Toelatingsvoorwaarden
 • Basiskennis van het personen- en familierecht is aangeraden.
Opmerkingen

Eindcompetenties:

 1. Diepgaande kennis hebben van recent gewijzigde elementen uit het Belgische personen-, familie- en relatievermogensrecht;
 2. Dieper inzicht hebben in de historische evolutie van het personen-, familie- en relatievermogensrecht en in de beïnvloeding van deze rechtstak door ethische, politieke, sociologische en economische factoren;
 3. Nationale en internationale regelgeving snel vinden, analyseren en gebruiken voor het oplossen van complexe en diepgaande vraagstukken van personen-, familie- en relatievermogensrecht;
 4. Kritisch reflecteren over de lacunes in het vigerende personen-, familie- en relatievermogensrecht;
 5. Bewust zijn van de nood aan empirisch familierechtelijk onderzoek als substraat voor wetsevaluatie;
 6. Kennis hebben van de resultaten van recent Belgisch empirisch familierechtelijk onderzoek;
 7. Een wetenschappelijke onderbouwde visie hebben over de richting die het toekomstige personen-, familie- en relatievermogensrecht moet uitgaan;
 8. Inschatten van de juridische implicaties van nieuw samengestelde gezinnen, aanpassing van de geslachtsregistratie en medisch begeleide voortplanting;
 9. Personen en gezinnen adequaat juridisch begeleiden naar een op maat gesneden oplossing voor hun persoons-, familie- en relatievermogensrechtelijke problemen met respect voor de diversiteit in de gezinsvormen, het geslacht en de seksuele geaardheid van elk individu;
 10. Een complex juridisch vraagstuk van personen-, familie- of relatievermogensrecht mondeling vertalen en oplossen op een manier die begrijpelijk is voor een niet-jurist;