Micro-credential 'Migratierecht'

Migratie is een eeuwenoud fenomeen dat onze maatschappij en het juridische landschap blijft vormgeven. Nu meer dan ooit is het een onderwerp van intense discussie en debat. Onze micro-credential biedt een diepgaand inzicht in het nationaal migratierecht, met een focus op de invloed van Europees en internationaal recht, mensenrechtelijke implicaties en praktijkgerichte kennis.

Wat mag je verwachten?

 • Een grondige verkenning van het Belgische migratierecht, met een kritische blik op de Europese en internationale context.
 • Diepgaande discussies over actuele vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen die verband houden met migratie.
 • Een brede scope van onderwerpen, waaronder nationaliteit, toegang tot het grondgebied, verblijfsrecht, verwijderingsmaatregelen en rechtsmiddelen.
 • Speciale aandacht voor kwetsbare groepen en de bescherming van fundamentele rechten.

Of je nu een juridische professional bent die zijn expertise wil uitbreiden, een beleidsmaker die meer inzicht wil krijgen in migratiekwesties, of gewoon geïnteresseerd bent in dit complexe en boeiende onderwerp, onze micro-credential biedt een waardevolle leerervaring.

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.  
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Micro-credential 'Migratierecht'

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven

Voor deze micro-credential kan u eenvoudig inschrijven via deze link

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren waarvoor je inschrijft bij de academie gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Opmerkingen

Eindcompetenties

 1. Grondig inzicht hebben in de bronnen en regels van het migratierecht op nationaal, Europees en internationaal niveau
 2. Zelfstandig, gefundeerd en contextgevoelig een casus in het domein van het migratierecht analyseren
 3. Onderbouwd en kritische reflecteren over uitdagingen en spanningsvelden binnen het migratierecht
 4. Aandacht hebben voor actuele evoluties binnen het migratierecht
 5. Getuigen van een diversiteitsgevoelige houding in wetenschappelijk onderzoek en juridisch werk