PUC Willy Delva 46: Digitalisering en recht

De sessies 5 tot en met 8 van deze 46ste editie konden niet plaatsvinden in het voorjaar 2020 omwille van het coronavirus. De sprekers van sessies 5 tot 7 maakten een opname van hun voordracht en deze opnames worden aangeboden in januari en februari 2021. De slotsessie met dhr. Alexander De Croo, in april 2020 nog minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking maar intussen federaal premier, werd geschrapt.

De laatste decennia doorkruist de digitalisering steeds meer onze (persoonlijke en economische) leefwereld. Digitale omgangsvormen vullen onze handelingen aan, of komen hiervoor zelfs in de plaats. Gegevens en transacties worden op een vaak snellere, en schijnbaar onpersoonlijkere wijze verwerkt. Het hebben en verwerken van data wordt een waarde op zich, nieuwe handelscontracten zien het licht en bestaande transacties krijgen een digitaal evenbeeld.

Deze evolutie noodzaakt tot bijkomende regulering op tal van rechtsdomeinen. Hoe registreer je aanwezigheden bij online-meetings, waar is een vennootschap gevestigd, waar en wanneer komt een overeenkomst tot stand, wat is de rol en betekenis van het werken volgens aansturende logaritmes ? Wat is de waarde van een digitaal goed en hoe kan dit tegen namaak of reproductie worden beschermd, is een digitale verloning denkbaar en hoe moet deze worden gewaardeerd ? Hoe moet in een digitale omgeving privacy worden beschermd en welke (al dan niet nieuwe) misdrijven vereisen een aangepaste bestraffing ? Hoe worden investeringen in digitalisering beschermd en fiscaal ondersteund ?

Diverse complexe vraagstukken stellen de wetgever voor nieuwe uitdagingen om bestaand recht in een nieuwe context te interpreteren, dan wel een aangepast wettelijk kader te voorzien. Deze vraag naar verder regulerende kaders overstijgt per definitie de Belgische grenzen. Ook vanuit Europese en internationale hoek werden allerhande initiatieven genomen, met een soms meer gemondialiseerde benadering tot gevolg.

Deze cyclus beoogt binnen dit kader een overzicht aan te reiken inzake het geheel aan evoluties met een ultieme blik op de toekomst. Vanuit hun eigen rechtsdomein werden tal van specialisten aangeschreven om de knelpunten van de digitalisering voor hun vakgebied te duiden.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

sessie 5: Intellectuele rechten en digitale producten

Online beschikbaar
Beschrijving

'De bescherming van innovatie via het intellectueel eigendomsrecht: uitdagingen en opportuniteiten', door Esther van Zimmeren (hoofddocent UA)

'Digitale innovaties: hoe de fiscale incentives maximaal benutten?', door Tom Wallyn (Tax Director PwC)

Inschrijven

Prijs
€ 80,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
02/02/2021 - 19:00-21:00

sessie 6: Digitalisering van het goederenrecht

Online beschikbaar
Beschrijving

Sessie 6 van de 46ste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, gewijd aan digitalisering en recht.

Opmerkingen

'Digitaal goederenrecht', door Joke Baeck (hoofddocent UGent) en Simon Geiregat (FWO-postdoctoraal onderzoeker UGent)

'Taxatie van digitale goederen', door Mark Delanote (docent UGent)

Inschrijven

Prijs
€ 80,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
02/02/2021 - 19:00-21:00

sessie 7: Digitaal Strafrecht

Online beschikbaar
Beschrijving

'Digitalisering in de strafprocedure', door Vanessa Franssen (professor Université de Liège, onderzoeker KU Leuven, advocaat)

'Uitingsmisdrijven in digitale tijden', door Julie Petersen (advocaat)

Inschrijven

Prijs
€ 80,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
09/02/2021 - 19:00-21:00